Anken là gì ? Anken có công thức tổng quát là gì ? Ví dụ minh họa ?

Anken có công thức tổng quát là gì ? Anken được định nghĩa là gì ? Cùng chúng tôi tìm hiểu ngay những thông tin và nội dung thường nhắc tới trong bài Anken này nhé !

Tham khảo bài viết khác: 

   Lý thuyết Anken là gì ?

– Anken hay olefin là hiđrocacbon không no, mạch hở trong phân tử có chứa 1 liên kết đôi C=C còn lại là các liên kết đơn.

– Hợp chất trong dãy Anken có công thức đơn giản nhất là Entilen: CH2 = CH2

  Công thức tổng quát của Anken là gì ?

– Công thức tổng quát của anken: CnH2n (n ≥ 2).

anken la gi

   Tên gọi của Anken

+ Tên thay thế:

Số chỉ vị trí mạch nhánh + tên nhánh + tên mạch chính + số chỉ vị trí nối đôi + en

+ Tên thường:

Thay đuôi ‘an’ của ankan bằng đuôi ‘ilen’

– Anken có các loại đồng phân: đồng phân xicloankan (n ≥ 3), đồng phân vị trí liên kết đôi (n ≥ 4); đồng phân mạch C (n ≥ 4); đồng phân hình học.

– Điều kiện để anken A – C(B) = C(X) – Y có đồng phân hình học: thì A # B và X # Y.

cong thuc tong quat cua anken

     Một số phản ứng của Anken với các chất hóa học khác:

   1. Anken + br2

– Cộng dung dịch Br2

CnH2n + Br2 → CnH2nBr2

                    (nâu đỏ) (không màu)

→ dung dịch Br2 là thuốc thử để nhận biết anken.

==> Cho anken qua dung dịch brom thì khối lượng bình đựng nước brom tăng là khối lượng của các anken đã bị giữ lại trong bình, thể tích khí giảm là thể tích anken đã phản ứng với dung dịch brom. Nếu dung dịch brom mất màu thì brom hết, nếu dung dịch brom nhạt màu thì anken hết.

    2. Anken + HCl

– Cộng dung dịch HCl

CnH2n + HCl → CnH2n+1Cl

     3. Anken  + Phản ứng cộng HX (H2O/H+, HCl, HBr…)

CnH2n + HX → CnH2n+1X

Chú ý:

– Phản ứng cộng HX vào anken bất đối tạo ra hỗn hợp 2 sản phẩm.

– Sản phẩm chính của phản ứng cộng được xác định theo quy tắc cộng Maccopnhicop: H cộng vào C ở liên kết đôi có nhiều H hơn còn X vào C ở liên kết đôi có ít H hơn.

– Nếu thực hiện phản ứng cộng HBr vào anken có xúc tác peoxit thì sản phẩm chính lại ngược quy tắc Maccopnhicop.

      4. Anken + KMnO4

– Cộng dung dịch KMnO4

3CnH2n + 2KMnO4 + 4H2O –> 3CnH2n(OH)2 + 2KOH + 2MnO2

Hy vọng với nội dung trên bài viết này chúng tôi chia sẻ đến bạn sẽ giúp bạn xử lý được nhiều bài tập mình đang gặp khó khăn nhé ! Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết này

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply