Cách tính nồng độ mol Cm của dung dịch ? Lý thuyết và bài tập có lời giải

Cách tính nồng độ mol Cm trong dung dịch là gì ? Công thức tính là gì ? Xem ngay bài viết dưới đây của chúng tôi để tìm hiểu những thông tin hấp dẫn nhất nhé !

Tham khảo bài viết khác:

       1. Khái niệm nồng độ mol

– Nồng độ mol (CM) của dung dịch là đại lượng cho ta biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch.

        2. Công thức tính nồng độ mol

   1. Công thức tính

CM = n/V (đơn vị: mol/l)

– Trong đó:

  • n: số mol chất tan
  • V: thể tích dung dịch (lít)
  • Đơn vị mol/l còn được viết là M.

cach tinh nong do mol

    2. Cách xác định nồng độ mol

+) Xác định nồng độ mol của dung dịch với số mol và thể tích

==> Nồng độ mol thể hiện mối liên hệ giữa số mol của một chất tan chia cho thể tích của dung dịch, tính bằng lit. Cụ thể như sau:

Nồng độ mol = số mol chất tan / số lít dung dịch

+) Xác định nồng độ mol của dung dịch từ khối lượng và thể tích

==> Nồng độ mol thể hiện mối liên hệ giữa số mol của một chất tan với thể tích dung dịch. Cụ thể như sau:

Nồng độ mol = nồng độ chất tan / số lít dung dịch

+) Xác định nồng độ mol của dung dịch từ số mol và ml dung dịch

==>Với công thức tính nồng độ mol này, bạn cần phải xác định số mol của chất tan trong một (l) dung dịch thay vì (ml) dung dịch. Cụ thể, công thức tính C mol như sau:

Nồng độ mol = số mol chất tan / số lít dung dịch

         3. Bài tập minh họa cách tính nồng độ mol

Bài tập 1: Trong 250 ml dd có hòa tan 16 g CuSO4. Tính nồng độ mol của dung dịch trên.

– Hướng dẫn giải:

⇒ Số mol CuSO4 trong dung dịch là:

nCuSO4 = 16/160 = 0,1 (mol)

⇒ Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 là:

CM = 0,1/0,25 = 0,4 (mol/l)

Bài tập 2: Tính nồng độ mol của một dung dịch chứa 1,2 mol Canxi Clorua trong 2905ml nước.

– Hướng dẫn giải:

Ta có 2905ml = 2,905l. Nồng độ mol của dung dịch sẽ là:

CM = 1,2 / 2,905 =0,413 mol/l

Bài tập 3: Tính số mol và số gam chất tan của các dung dịch sau:

a) 1 lít dd NaCl 0,5 M

b) 500 ml dd KNO3 2 M

– Hướng dẫn giải:

a)

Số mol NaCl: nNaCl = 0,5 x 1 = 0,5 (mol

Khối lượng NaCl: mNaCl = 0,5 x 58,5 = 29,25 (g)

b)

Số mol KNO3: nKNO3 = 2 x 0,5 = 1 (mol)

Khối lượng KNO3: mKNO3 = 1 x 101 = 101 (g)

Cám ơn bạn đã theo dõi nội dung bài viết này của chúng tôi !

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply