Công thức thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ Vật lý lớp 11 Kèm Cách Chứng Minh

Công thức thấu kính hội tụ, công thứ tính thấu kính phân kỳ trong chương trình học vật lý lớp 11 rất quan trọng. Đây là phần kiến thức trọng tâm cần học sinh nắm bắt kỹ càng

Tham khảo thêm bài viết khác: 

Công thức liên hệ giữa vị trí của vật, vị trí của ảnh và tiêu cự của thấu kính

cong thuc thau kinh

Qui ước dấu:

  • Thấu kính hội tụ: f > 0
  • Thấu kính phân kỳ: f < 0
  • ảnh là thật: d’ > 0
  • ảnh là ảo: d’ < 0
  • vật là thật: d > 0

– Tiêu diện:

+ Tiêu diện vật: mặt phẳng vuông góc với trục chính tại tiêu điểm vật

+ Tiêu diện ảnh: mặt phẳng vuông góc với trục chính tại tiêu điểm ảnh

– Tiêu điểm phụ:

+ Các tiêu điểm vật phụ ở trên mặt phẳng tiêu diện vật vuông góc với trục chính tại F.

+ Các tiêu điểm ảnh phụ ở trên mặt phẳng tiêu diện ảnh vuông góc với trục chính tại F’.

Chứng minh công thức thấu kính hội tụ

– Xét trường hợp vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ.

  • d = OA: khoảng cách từ vị trí của vật đến thấu kính
  • d’ = OA’: khoảng cách từ vị trí của ảnh đến thấu kính
  • f = OF = OF’: tiêu cự của thấu kính
  • A’B’: chiều cao của ảnh
  • AB: chiều cao của vật

1. Trường hợp vật thật qua thấu kính hội tụ cho ảnh thật

vat that qua thau kinh hoi tu la anh that

vat that qua thau kinh hoi tu la anh that 1

2. Trường hợp vật thật qua thấu kính hội tụ cho ảnh ảo

vat that qua thau kinh hoi tu la anh ao

vat that qua thau kinh hoi tu la anh ao 1

Chứng minh công thức thấu kính phân kỳ

cong thuc thau kinh phan ky

cong thuc thau kinh phan ky 2

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết ” Công thức thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ ” của chúng tôi. Hẹn gặp lại bạn ở những bài viết tiếp theo !

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply