Phương pháp sử dụng các giá trị trung bình trong hóa học hữu cơ ? Lý thuyết và bài tập

Phương pháp sử dụng các giá trị trung bình trong hóa học cho bạn biết được cách làm bài tập môn hóa khi áp dụng. Cùng xem chúng tôi sẽ đem đến cho bạn nội dung gì trong bài viết này nhé !

Tham khảo bài viết khác:

       Phương pháp sử dụng các giá trị trung bình là gì ?

     1. Công thức tính

– Giả sử hỗn hợp gồm các phần tử A1,A2,A3,… có khối lượng mol lần lượt là M1, M2, M3,…có số mol mỗi phần tử lần lượt là a1, a2, a3… hoặc ta có phần trăm số mol mỗi phần tử là x1, x2, x3,….

– Ta sẽ tính được khối lượng mol trung bình ( ) theo công thức:

phuong phap su dung cac gia tri trung binh la gi

       2. Phạm vi sử dụng

+ Bài toán có nhiều hỗn hợp có tính chất hóa học tương tự nhau

Thay vì ta viết nhiều phương trình hóa học cho nhiều chất, thì ta gọi công thức trung bình và viết một phương trình đại diện

+ Bài toán xác định thành phần %

+ Bài toán xác định nguyên tố, công thức phân tử

     3. Một số chú ý khi giải bài toán bằng phương pháp trung bình

– Bản chất của phương pháp trung bình trong hóa học chính là phải xác định đúng trị số trung bình liên quan trực tiếp đến việc giải bài toán. Qua đó cũng dựa vào dữ kiện đề bài để suy ra giá trị trung bình.

– Những trị số trung bình trong phương pháp này sẽ thường dùng trong quá trình giải toán như: tính toán nguyên tử trung bình, hay số nhóm trung bình hoặc khối lượng mol trung bình.

phuong phap trung binh trong hoa

       Bài tập minh họa phương pháp trung bình trong hóa học

Bài tập 1: Hỗn hợp khí X gồm etilen, metan, propin và vinylaxetìlen có tỉ khối so với H2 là 17. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình dung dịch Ca(OH)2 thì khối lượng bình tăng thêm m gam. Tính m.

  • A. 5,85.
  • B. 3,39.
  • C. 6,6.
  • D. 7,3.

– Hướng dẫn giải:

Nhận thấy các hidrocacbon tham gia cấu tạo hỗn hợp X đều có 4 nguyên tử H trong phân tử.

Gọi công thức chung của X là CaH4

Theo đề ra ta có:

phuong phap trung binh trong hoa hoc

Bài tập 2: Một dung dịch chứa hai axit cacboxylic đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Để trung hòa dung dịch này cần dùng 40 ml dung dịch NaOH 1,25M. Cô cạn dung dung dịch sau phản ứng thu được 3,68 gam hỗn hợp muối khan. Công thức phân tử hai axit là:

  • A. CH3COOH; C3H7COOH.
  • B. C2H5COOH; C3H7COOH.
  • C. HCOOH; CH3COOH.
  • D. CH3COOH; C2H5COOH.

– Hướng dẫn giải:

Gọi công thức chung của axit cacboxylic là R-COOH

Ta có phương trình:

phuong phap trung binh trong hoa hoc bai tap

Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết này, hẹn gặp lại bạn ở những bài viết tiếp theo trên trang web của chúng tôi nhé !

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply