Số Từ Là Gì ? Cho Ví Dụ Minh Họa ? Cách nhận biết số từ ? Ngữ văn Lớp 6

Số Từ Là Gì ? Nếu bạn đã đọc bài viết về lượng từ chắc hẳn bạn muốn được giải đáp đến số từ nữa đúng không ? Cùng theo dõi với chúng tôi những nội dung dưới bài viết này nhé !

Tham khảo bài viết khác:

    Số Từ Là Gì ?

– Số từ là từ dùng để chỉ số lượng và thứ tự của các sự vật trong câu. Khi nói về số lượng, số từ thường đứng trước danh từ, còn khi để biểu thị thứ tự của sự vật thì số từ thường đứng sau danh từ.

– Có một số danh từ chỉ đơn vị dùng để biểu thị số lượng nên cần phân biệt với số từ.

– Ví dụ minh họa:

+) Ví dụ 1: một, hai, ba,., (chỉ số lượng); nhất, nhì, ba, tư,… (chỉ thứ tự)

+) Ví dụ 2: 

Một cô bé đang chạy đuổi theo quả bóng bay.

==> “Một” đứng trước danh từ “cô bé” nên là số từ.

Tôi biết bạn rồi

     Cách phân biệt số từ và lượng từ

– Vị trí của số từ và lượng từ đều nằm ở trước danh từ tuy nhiên số từ có khả năng đề cập một cách chính xác số lượng của sự vật. Còn lượng từ chỉ dùng để chỉ chung chung, ước chừng về số lượng.

Ví dụ: Trong lớp mình có hai mươi ba bạn học sinh giỏi, các bạn còn lại đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.

==> “Hai mươi ba” là số từ và dùng để thể hiện một số lượng học sinh một cách cụ thể, còn “các” là lượng từ dùng để chỉ số lượng nhiều học sinh nhưng không xác định chính xác là bao nhiêu, chung chung.

so tu trong tieng viet

– Trong một câu, số từ và lượng từ có vai trò quan trọng về mặt ngữ pháp và chỉ có thể kết hợp được với danh từ ở phía trước.

Trong khi đó số từ và lượng từ không thể kết hợp được với tính từ và động từ. Vì vậy có thể dựa vào danh từ để nhận biết số từ và lượng từ trong câu.

Ví dụ: Ba cái bút – “ba” là số từ đứng trước danh từ “cái bút”

==> Tất cả mọi người – lượng từ “tất cả” đứng trước danh từ “mọi người”

==> Tuy nhiên không thể kết hợp “các ăn”, “mười chạy”, bởi lượng từ “các” và số từ “mười” không thể kết hợp với các động từ “ăn” và “chạy”

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết về số từ là gì của chúng tôi !

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply