Thao tác lập luận bình luận là gì ? Ví dụ ? Tổng hợp lý thuyết cần nhớ ?

Thao tác lập luận bình luận là gì ? Ví dụ minh họa ? Cách giúp bạn làm nhanh chóng, đầy đủ các thông tin trong bài thao tác lập luận bình như thế nào ?

Cùng chúng tôi theo dõi bài viết ngay !

Tham khảo bài viết khác:

     Thao tác lập luận bình luận là gì ?

– Thao tác lập luận bình luận là bàn bạc, nhận xét, đánh giá về một vấn đề

–  Cách bình luận: Trình bày rõ ràng, trung thực vấn đề được bình luận, đề xuất và chứng tỏ được ý kiến nhận định, đánh giá là xác đáng. Thể hiện rõ chủ kiến của mình.

– Ví dụ minh họa: Các bạn hãy bình luận về tác phẩm văn học mà bạn có ấn tượng nhất ?

thao tac lap luan binh luan

– Yêu cầu, tác dụng của thao tác lập luận bình luận:

+) Bàn bạc đánh giá vấn đề, sự việc, hiện tượng … đúng hay sai, hay / dở; tốt / xấu, lợi / hại…; để nhận thức đối tượng, cách ứng xử phù hợp và có phương châm hành động đúng.

+) Yêu cầu của việc đánh giá là sát đối tượng, nhìn nhận vấn đề toàn diện, khách quan và phải có lập trường tư tưởng đúng đắn, rõ ràng”

– Cách làm bài bình luận luôn có hai phần:

+) Đưa ra những nhận định về đối tượng nghị luận.

+) Đánh giá vấn đề ( lập trường đúng đắn và nhất thiết phải có tiêu chí ).

         Hướng dẫn cách làm bài lập luận bình luận

   Bước 1: Nêu hiện tượng/vấn đề cần bình luận

– Nêu rõ thái độ và sự đánh giá của người bình luận với vấn đề được đưa ra.

– Đảm bảo trung thực, khách quan, ngắn gọn, rõ ràng.

   Bước 2: Đánh giá vấn đề cần bình luận. Tùy từng vấn đề mà lựa chọn cách đánh giá

– Đứng về một phía, tìm lí lẽ, dẫn chứng để ủng hộ phía đúng, phê phán phía sai.

– Kết hợp phần đúng của mỗi phía, loại bỏ phần hạn chế để đi tới sự đánh giá công bằng.

– Đưa ra cách đánh giá phải/trái, đúng/sai, hay/dở của riêng mình sau khi đã phân tích các quan điểm, ý kiến khác nhau về đề tài cần bình luận.

    Bước 3: Bàn về hiện tượng/vấn đề cần bình luận

– Bàn về thái độ, hành động, cách giải quyết trước hiện tượng vừa đánh giá.

– Bàn về những điều có thể rút ra khi liên hệ với thời đại, hoàn cảnh sống, lứa tuổi của mình và của những người đang nghe bình luận.

– Bàn về những ý nghĩa xa rộng, sâu sắc hơn mà hiện tượng/vấn đề có thể gợi ra.

Cám ơn bạn đã theo dõi nội dung bài viết của chúng tôi, hẹn gặp lại bạn trong những bài viết tiếp theo của chúng tôi !

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply