Thao tác lập luận chứng minh là gì ? Yêu cầu, ví dụ của thao tác ? Cách làm bài ?

Thao tác lập luận chứng minh là gì ? Ví dụ minh họa ? Cách làm bài thao tác lập luận chứng minh với những bước cụ thể ? Cùng chúng tôi tìm hiểu ngay dưới bài viết này nhé !

Tham khảo bài viết khác:

    Thao tác lập luận chứng minh là gì ?

– Thao tác lập luận chứng minh là dùng những bằng chứng chân thực, đã được thừa nhận để chứng tỏ đối tượng.

– Cách chứng minh: Xác định vấn đề chứng minh để tìm nguồn dẫn chứng phù hợp. Dẫn chứng phải phong phú, tiêu biểu, toàn diện sát hợp với vấn đề cần chứng minh, sắp xếp dẫn chứng phải logic, chặt chẽ và hợp lý.

– Ví dụ minh họa: Hãy chứng minh lời khuyên của nhân dân ta trong câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” đã được thể hiện tự nhiên trong cuộc sống.

thao tac lap luan chung minh

– Yêu cầu, tác dụng của thao tác lập luận chứng minh:

+) Đưa ra những cứ liệu – dẫn chứng xác đáng để làm sáng tỏ một lí lẽ một ý kiến để thuyết phục người đọc người nghe tin tưởng vào vấn đề

– Cách làm:

+) Đưa lí lẽ trước

+) Chọn dẫn chứng và đưa dẫn chứng. Cần thiết phải phân tích dẫn chứng để lập luận chứng minh thuyết phục hơn. Đôi khi em có thể thuyết minh trước rồi trích dẫn chứng sau.

         Các bước làm bài thao tác lập luận chứng minh

     Bước 1: Tìm hiểu đề và tìm ý

– Xác định đề yêu cầu gì?

– Chúng ta cần phải chứng minh điều gì ?

Việc này nhằm mục đích xác định cụ thể vấn đề cần chứng minh. Điều càn chứng minh có thể được đưa ra dưới dạng luận điểm cho sẵn hoặc dưới một câu văn, câu thơ, câu nói, hình ảnh,… Đối với những đề mà vấn đề yêu cầu chứng minh đưa ra gián tiếp, ta phải xác định được một cách cụ thể, chính xác vân đề qua hình ảnh, cách biểu đạt.

     Bước 2: Lập dàn ý

– Mở bài: Nêu ý nghĩa vấn đề cần chứng minh, khái quát ý kiến của mình về vấn đề đó.

– Thân bài:

+) Triển khai luận điểm chính bằng các luận điểm nhỏ.

+) Dùng những lĩ lẽ nào để chứng minh ?

+) Lựa chọn các dẫn chứng để thuyết phục cho lý lẽ

+) Cân nhắc việc sắp xếp các luận cứ (lí lẽ và dẫn chứng) sao cho thuyết phục.

– Kết bài: Khẳng định tính đúng đắn của điều đã chứng minh, Mở rộng vấn đề.

     Bước 3: Viết bài

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi, hẹn gặp lại bạn ở những bài viết tiếp theo

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply