Công thức tính Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật Toán lớp 5, lớp 8 có bài tập

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật được tính theo công thức nào ? Cùng chúng tôi khám phá công thức tính cùng bài tập liên quan kèm lời giải chi tiết dưới bài viết này nhé !

Tham khảo bài viết khác:

    Cách tính Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

==> Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật bằng tổng diện tích 4 mặt bên của hình (trừ 2 mặt đáy).

– Phát biểu bằng lời: Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật được bằng tích của chu vi mặt đáy và chiều cao.

– Công thức tính: 

Sxq = 2h x (a +b)

– Trong đó:

  • Sxq: Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật.
  • h: Chiều cao hình hộp chữ nhật.
  • a: Chiều dài hình hộp chữ nhật.
  • b: Chiều rộng hình hộp chữ nhật.

dien tich xung quanh hinh hop chu nhat

    Bài tập tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

Bài tập 1: Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, biết chiều dài 20 m, chiều rộng 8 m, chiều cao 10 m.

Hướng Dẫn Giải:

Áp dụng công thức tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật Sxq = 2h x (a+b)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

Sxq = 2 x 10 x  ( 20+8 ) = 560 m2.

Bài tập 2: Diện tích xung quanh của một hình hộp chữ nhật là 420cm2 và có chiều cao là 6cm. Hãy tính chu vi đáy của hình hộp chữ nhật đó.

Hướng Dẫn Giải:

Vì diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng chu vi đáy nhân với chiều cao ta có:

Chu vi đáy của hình hình chữ nhật bằng = Sxq : h = 420 : 6 = 70 (cm)

Bài tập 3: Một phòng học hình hộp chữ nhật có kích thước như sau: dài 7,8m, rộng 6,2m, cao 4,3 m. Người ta cần sơn tường và trần nhà của căn phòng này biết tổng diện tích các cửa bằng 8,1 m2. Hãy tính diện tích cần quét sơn của căn phòng.

Hướng Dẫn Giải:

– Diện tích xung quanh phòng học (bao gồm cả diện tích cửa) chính là diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật.

– Diện tích cần quét sơn của phòng học sẽ bằng diện tích xung quanh trừ tổng diện tích cửa cộng với diện tích một đáy (trần nhà).

– Diện tích xung quanh phòng học là:

2 x 4,3 x (7,8 + 6,2) = 120,4 (m2)

– Diện tích trần nhà của phòng là:

7,8 x 6,2 = 48,36 (m2)

– Diện tích cần quét sơn của phòng học đó là:

(120,4 + 48,36) – 8,1 = 160,66 (m2)

Đáp số: 160,66 (m2)

Với những nội dung trên của Đồng Hành Cho Cuộc Sống Tốt Đep, chúng tôi hy vọng sẽ đem đến cho các bạn được nhiều nội dung hữu ích nhất !

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply