Định luật bảo toàn nguyên tố là gì ? Hóa học lớp 8, lớp 9 ? Công thức và bài tập

Định luật bảo toàn nguyên tố cho các nguyên tố là như thế nào ? Cùng chúng tôi theo dõi những nội dung kiến thức trong bài viết này để hiểu hơn về định luật này nhé !

Chắc chắn sẽ là những nội dung vô cùng hữu ích dành cho bạn !

Tham khảo thêm bài viết khác:

Định luật bảo toàn nguyên tố là gì ?

– Trong các phản ứng hóa học thông thường, các nguyên tố luôn được bảo toàn như vậy có nghĩa: “Tổng số mol nguyên tử của một nguyên tố X bất kỳ trước và sau phản ứng luôn bằng nhau”.

– Mở rộng: tổng khối lượng các nguyên tố tạo thành hợp chất bằng khối lượng của hợp chất đó.

dinh luat bao toan nguyen to

Phương pháp bảo toàn nguyên tố

CHÚ Ý: 

– Để áp dụng tốt phương pháp này, ta nên hạn chế viết phương trình phản ứng mà thay vào đó nên viết sơ đồ phản ứng (sơ đồ hợp thức, có chú ý hệ số), biểu diễn các biến đổi cơ bản của chất (nguyên tố) quan tâm.

– Nên quy về số mol nguyên tố (nguyên tử).

– Đề bài thường cho (hoặc qua dữ kiện bài toán sẽ tính được) số mol của nguyên tố quan tâm → lượng chất (chú ý hiệu suất phản ứng, nếu có).

Bài toán về định luật bảo toàn khối lượng

Oxit kim loại tác dụng với chất khử (CO, H2, Al, C) tạo thành chất rắn mới

– Kiến thức cần nhớ: Các chất khử (CO, H2, Al, C) lấy nguyên tử Oxi trong Oxit kim loại tạo thành sản phẩm khử theo các sơ đồ phản ứng sau:

CO + O → CO2 H2 + O → H2O

2Al + 3O → Al2O3 C + O → CO

Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:

Khối lượng oxit = khối lượng kim loại + khối lượng nguyên tử oxi

Nếu sản phẩm khử là chất khí như CO, CO2, H2 thì khối lượng chất rắn thu được giảm chính bằng khối lượng nguyên tử oxi đã tham gia phản ứng.

phuong phap bao toan nguyen to

Bài tập minh họa định luật bảo toàn nguyên tố

Bài tập 1: Từ 6,2 gam photpho điều chế được bao nhiêu lít dung dịch H3PO4 2M (hiệu suất toàn bộ quá trình phản ứng là 80%).

  • A. 100 lít.
  • B. 80 lít.
  • C. 40 lít.
  • D. 64 lít.

Hướng dẫn giải:

Nhận thấy lượng P ban đầu được bảo toàn thành P trong HNO3 80% vì hiệu suất cả quá trình điều chế là 80%.

vi du dinh luat bao toan khoi luong

Bài tập 2: Đốt cháy 4,16 gam hỗn hợp Mg và Fe trong khí O2, thu được 5,92 gam hỗn hợp X chỉ gồm các oxit. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 6 gam chất rắn. Mặt khác cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

  • A. 32,65.
  • B. 31,57.
  • C. 32,11.
  • D. 10,80.

Hướng dẫn giải:

vi du dinh luat bao toan khoi luong 2

Cám ơn bạn đã theo dõi nội dung ” Định luật bảo toàn nguyên tố là gì ” tại Đồng Hành Cho Cuộc Sống Tốt Đẹp của chúng tôi, hẹn gặp lại bạn ở những bài viết khác !

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply