Phản ứng phân hạch là gì ? Năng lượng phân hạch gồm phản ứng nào ?

Phản ứng phân hạch là gì ? Năng lượng phân hạch là gì ? Những nội dung liên quan đến phân hạch sẽ được chúng tôi trình bày chi tiết, đầy đủ nội dung dưới bài viết này !

Tham khảo bài viết khác:

      Phản ứng phân hạch là gì ?

– Phản ứng phân hạch (phân hạch hạt nhân) là một phản ứng hạt nhân hoặc quá trình phân rã phóng xạ trong đó hạt nhân của một nguyên tử tách thành hai hoặc nhiều hạt nhân nhỏ hơn, nhẹ hơn.

– Quá trình phân hạch thường tạo ra các photon gamma và giải phóng một lượng năng lượng rất lớn ngay cả theo tiêu chuẩn năng lượng của sự phân rã phóng xạ.

phan ung phan hach

        Phản ứng phân hạch kích thích ?

– Để có phản ứng phân hạch xảy ra phải cho một nơron bắn vào hạt nhân X, đưa hạt nhân X lên trạng thái kích thích X* từ đó X* bị vở thành hai hạt nhỏ trung bình kèm theo một vài nơron phát ra:

n + X → X* → Y + Z + kn

==> Quá trình phân hạch của X không phải trực tiếp mà phải qua trạng thái kích thích X*.

         Năng lượng phân hạch

    1. Phản ứng phân hạch toả năng lượng

– Phản ứng phân hạch Urani là phản ứng phân hạch tỏa năng lượng, năng lượng đó gọi là năng lượng phân hạch

– Mỗi phân hạch tỏa năng lượng xấp xỉ 210MeV.

phan ung phan hach la gi

     2. Phản ứng phân hạch dây chuyền

– Giả sử sau mỗi phân hạch có k nơtron được giải phóng đến kích thích các hạt nhân khác tạo nên những phân hạch mới. Sau n lần phân hạch, số nơtron giải phóng là và kích thích phân hạch mới.

– Khi k < 1: Phản ứng phân hạch dây chuyền tắt nhanh.

– Khi k = 1: Phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì, năng lượng phát ra không đổi.

– Khi k > 1: Phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì, năng lượng phát ra tăng nhanh, có thể gây nên bùng nổ.

– Để khối lượng của chất phân hạch phải đạt đến một đạt đến một giá trị tối thiểu nào đó gọi là khối lượng tới hạn.

      3. Phản ứng phân hạch có điều khiển

– Được thực hiện trong các lò phản ứng hạt nhân, tương ứng trường hợp k = 1.

– Dùng các thanh điều khiển có chứa bo hay cađimi hấp thụ các nơron thừa để đảm bảo k = 1. Nhiên liệu phân hạch trong các lò phản ứng thường là 235U (urani 235) hay 239Pu (plutoni 239).

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi, hy vọng bài viết này sẽ đem đến cho bạn những nội dung hữu ích. Hẹn gặp lại bạn ở những bài viết tiếp theo !

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply