[ SỐ HỮU TỈ LÀ GÌ ? ] Số hữu tỉ âm, số hữu tỉ dương ? Ví dụ minh họa

Số hữu tỉ là gì ? Tại sao lại khó phân biệt được những nội dung liên quan đến số hữu tỉ vậy ? Hãy cùng chúng tôi đi làm rõ những vấn đề xung quanh số hữu tỉ nhé

Đồng Hành Cho Cuộc Sống Tốt Đẹp sẽ cho bạn thấy những điều vô cùng kỳ diệu dưới bài viết này nhé !

Tham khảo bài viết khác:

  Số hữu tỉ là gì ?

– Số hữu tỉ là tập hợp các số có thể viết được dưới dạng phân số (thương số). Tức là một số hữu tỉ có thể được biểu diễn bằng một số thập phân vô hạn tuần hoàn. Số hữu tỉ được viết dưới dạng phân số a/b, trong đó a và b là các số nguyên nhưng b phải khác 0

Q là tập hợp các số hữu tỉ. Vậy ta có: Q={ a/b; a, b∈Z, b≠0}

   Số hữu tỉ âm là gì ?

Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 là số hữu tỉ âm.

Số 0 không phải là số hữu tỉ âm và cũng không phải là số hữu tỉ dương

   Số hữu tỉ dương là gì ?

Số hữu tỉ lớn hơn 0 là số hữu tỉ dương

so huu ti la gi

   Ví dụ minh họa số hữu tỉ

 + Các ví dụ minh họa của số hữu tỉ 

– Số hữu tỉ: 1/2; 3/4; 8/9; 0,9999999999 …….

– Số hữu tỉ âm: -1/3; -4/5; -0,555555556 …..

– Số hữu tỉ dương: 1,99999; 3,99999; 5/7; 8/9 …..

   Mối quan hệ các tập hợp số

– Ký hiệu các tập hợp số:

  • N: Tập hợp số tự nhiên
  • N*: Tập hợp số tự nhiên khác 0
  • Z: Tập hợp số nguyên
  • Q: Tập hợp số hữu tỉ
  •  I: Tập hợp số vô tỉ

==> Ta có : R = Q ∪ I.

==> Tập N; Z; NS ; NS.

==> Khi đó quan hệ bao hàm giữa các tập hợp số là : N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R

Cám ơn bạn đã theo dõi những nội dung trên của chúng tôi !

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply