Xem tuổi xông đất năm 2023 cho gia chủ tuổi Ất Mão 1975 Bình An, May Mắn

Xem tuổi xông đất năm 2023 cho gia chủ tuổi Ất Mão 1975 sẽ được bật mí dưới bài viết này. Hãy theo dõi ngay chọn lựa tuổi xông đất hợp lý cho năm mới của bạn nhé !

Tham khảo bài viết khác:

  Tuổi đại kỵ xông nhà, xông đất đầu năm cho gia chủ tuổi Ất Mão 1975

– Dưới đây là những tuổi đại kỵ bạn cần cẩn thận khi lựa chọn tuổi phù hợp xông đất đầu năm cho gia đình bạn, đó là các tuổi:

  1. Nhâm Tí ( Sinh năm 1972 )
  2. Quý Sửu ( Sinh năm 1973 )
  3. Mậu Tí ( Sinh năm 1948, năm 2008 )
  4. Kỷ Tỵ ( Sinh năm 1989)
  5. Kỷ Sửu ( Sinh năm 1949, năm 2009 )

  Chọn hướng xuất hành và ngày giờ đẹp khai trương, khai xuân đầu năm cho gia chủ tuổi Ất Mão 1975

  1. Các hướng nên xuất hành 3 ngày đầu năm cho tuổi Ất Mão

+) Ngày mùng 1 tết: Xuất hành hướng Tây Nam.

+) Ngày mùng 2 tết: Xuất hành hướng Tây Nam.

+) Ngày mùng 3 tết: Xuất hành hướng Tây.

  2. Các ngày, giờ đẹp để khai trương, khai xuân đầu năm 2023 cho tuổi 1975

+) Mùng 1 tết với các giờ đẹp: Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 2 tết với các giờ đẹp: Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 4 tết với các giờ đẹp: Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 7 tết với các giờ đẹp: Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 9 tết với các giờ đẹp: Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h).

+) Mùng 10 tết với các giờ đẹp: Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

xem tuoi xong dat nam 2023 cho tuoi at mao 1975

  Xem tuổi xông đất năm 2023 cho gia chủ tuổi Ất Mão 1975 Gặp nhiều May Mắn – Phát Đạt

  1. Chọn người xông đất tuổi Ất Mùi 1955

+) Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Kim

=> Rất tốt

+) Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Kim hòa Kim

=> Chấp nhận được

+) Thiên can tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của gia chủ

=> Chấp nhận được

+) Thiên can tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão

=> Chấp nhận được

+) Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của gia chủ

=> Rất tốt

+) Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão

=> Rất tốt

==> Tổng điểm: 15/20 => Khá Tốt

  2. Chọn người xông đất tuổi Đinh Mùi 1967

+) Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy hòa Thủy

=> Chấp nhận được

+) Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim

=> Rất tốt

+) Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của gia chủ

=> Chấp nhận được

+) Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão

=> Chấp nhận được

+) Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của gia chủ

=> Rất tốt

+) Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão

=> Rất tốt

==> Tổng điểm: 15/20 => Khá Tốt

   3. Chọn người xông đất tuổi Canh Tuất 1970

+) Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Kim

=> Rất tốt

+) Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Kim hòa Kim

=> Chấp nhận được

+) Thiên can tuổi xông nhà là Canh tương hợp với thiên can Ất của gia chủ

=> Rất tốt

+) Thiên can tuổi xông nhà là Canh tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão

=> Rất tốt

+) Địa chi tuổi xông nhà là Tuất đạt Lục Hợp (Mão hợp Tuất) với địa chi Mão của gia chủ

=> Rất tốt

+) Địa chi tuổi xông nhà là Tuất đạt Lục Hợp (Mão hợp Tuất) với địa chi Mão của năm Qúy Mão

=> Rất tốt

==> Tổng điểm: 14/20 => Khá Tốt

  4. Chọn người xông đất tuổi Tân Hợi 1971

+) Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Kim

=> Rất tốt

+) Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Kim hòa Kim

=> Chấp nhận được

+) Thiên can tuổi xông nhà là Tân trực xung với thiên can Ất của gia chủ

=> Không tốt

+) Thiên can tuổi xông nhà là Tân trực xung với thiên can Qúy của năm Qúy Mão

=> Không tốt

+) Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của gia chủ

=> Rất tốt

+) Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão

=> Rất tốt

==> Tổng điểm: 14/20 => Khá Tốt

  5. Chọn người xông đất tuổi Quý Hợi 1983

+) Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy hòa Thủy

=> Chấp nhận được

+) Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim

=> Rất tốt

+) Thiên can tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với thiên can Ất của gia chủ

=> Rất tốt

+) Thiên can tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với thiên can Qúy của năm Qúy Mão

=> Rất tốt

+) Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của gia chủ

=> Rất tốt

+) Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão

. => Rất tốt

==> Tổng điểm: 14/20 => Khá Tốt

  6. Chọn người xông đất tuổi Đinh Hợi 1947

+) Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ xung khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thổ khắc Thủy

=> Không tốt

+) Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim

=> Rất tốt

+) Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của gia chủ

=> Chấp nhận được

+) Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão

=> Chấp nhận được

+) Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của gia chủ

=> Rất tốt

+) Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão

=> Rất tốt

==> Tổng điểm: 13/20 => Khá Tốt

  7. Chọn người xông đất tuổi Nhâm Tuất 1982

+) Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy hòa Thủy

=> Chấp nhận được

+) Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim

=> Rất tốt

+) Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của gia chủ

=> Chấp nhận được

+) Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão

=> Chấp nhận được

+) Địa chi tuổi xông nhà là Tuất đạt Lục Hợp (Mão hợp Tuất) với địa chi Mão của gia chủ

=> Rất tốt

+) Địa chi tuổi xông nhà là Tuất đạt Lục Hợp (Mão hợp Tuất) với địa chi Mão của năm Qúy Mão

=> Rất tốt

==> Tổng điểm: 13/20 => Khá Tốt

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết ” Xem tuổi xông đất năm 2023 cho gia chủ tuổi Ất Mão 1975 ” của chúng tôi. Chúng tôi chúc bạn một năm mới mọi điều đều thuận lợi, may mắn

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply