Xem tuổi xông đất năm 2023 cho tuổi gia chủ tuổi Bính Thìn 1976 May Mắn, Bình An

Xem tuổi xông đất năm 2023 cho tuổi gia chủ tuổi Bính Thìn 1976 với những thông tin đầy đủ chi tiết sẽ được chia sẻ dưới bài viết này. Hãy theo dõi ngay để tìm ra câu trả lời cho bạn nhé !

Tham khảo bài viết khác:

  Những tuổi đại kỵ không hợp xông đất cho gia chủ tuổi Bính Thìn 1976

 Những tuổi không hợp xông nhà, xông đất đầu năm cho gia chủ tuổi Bính Thìn 1976

+) Kỷ Tỵ ( Sinh năm 1989 )

+) Canh Dần ( Sinh năm 1950, năm 2010 )

+) Nhâm Tuất ( Sinh năm 1982 )

+) Nhâm Ngọ ( Sinh năm 1942, năm 2002 )

+) Quý Sửu ( Sinh năm 1973 )

  Chọn hướng xuất phát, ngày khai trương, khai xuân cửa hàng năm 2023 cho gia chủ tuổi Bính Thìn 1976

  1. Hướng xuất hành tốt cho gia chủ tuổi Bính Thìn năm 2023

+) Ngày mùng 1 tết: Xuất hành hướng Tây Nam.

+)Ngày mùng 2 tết: Xuất hành hướng Tây Nam.

+) Ngày mùng 3 tết: Xuất hành hướng Tây.

  2. Giờ đẹp khai trương, khai xuân năm Quý Mão 2023 cho tuổi 1976

+) Mùng 1 tết với các giờ đẹp: Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 2 tết với các giờ đẹp: Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 4 tết với các giờ đẹp: Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 7 tết với các giờ đẹp: Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 9 tết với các giờ đẹp: Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h).

+) Mùng 10 tết với các giờ đẹp: Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

xem tuoi xong dat nam 2023 cho tuoi binh thin 1976

  Xem tuổi xông đất năm 2023 cho tuổi gia chủ tuổi Bính Thìn 1976 Bình An, May Mắn

 1. Chọn tuổi Giáp Tí ( Sinh năm 1984 )

– Nạp âm: Hải Trung Kim ( Vàng trong biển )

– Mệnh: Kim

– Ngũ hành:

+) Tuổi Giáp Tí ngũ hành nạp âm là Hải Trung Kim tương hợp với nạp âm Sa Trung Thổ của tuổi Bính Thìn ( 2 điểm )

+) Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Hải Trung Kim của tuổi Giáp Tí ( 2 điểm )

– Thiên can:

+) Can Bính của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Giáp Tí ( 2 điểm )

+) Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông ( 2 điểm )

– Địa chi:

+) Chi Thìn của gia chủ và chi Tí của người xông được tam hợp ( 2 điểm )

+) Chi Tí của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ ( 1 điểm )

==> Tổng điểm: 10/12 => Rất tốt

  2. Chọn tuổi Ất Mùi ( Sinh năm 1955, năm 2015 )

– Nạp âm: Sa Trung Kim ( Vàng trong cát )

– Mệnh: Kim

– Ngũ hành:

+) Tuổi Ất Mùi ngũ hành nạp âm là Sa Trung Kim tương hợp với nạp âm Sa Trung Thổ của tuổi Bính Thìn ( 2 điểm )

+) Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Ất Mùi ( 1 điểm )

– Thiên can:

+) Can Bính của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Ất Mùi ( 2 điểm )

+) Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông ( 2 điểm )

– Địa chi:

+) Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp ( 2 điểm )

+) Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ ( 1 điểm )

==> Tổng điểm: 10/12 => Rất tốt

  3. Chọn tuổi Mậu Thân ( Sinh năm 1968 )

– Nạp âm: Đại Dịch Thổ ( Đất nền nhà )

– Mệnh: Thổ

– Ngũ hành:

+) Tuổi Mậu Thân ngũ hành nạp âm là Đại Dịch Thổ bình hòa với nạp âm Sa Trung Thổ của tuổi Bính Thìn ( 1 điểm )

+) Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Dịch Thổ của tuổi Mậu Thân ( 2 điểm )

– Thiên can:

+) Can Bính của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Mậu Thân ( 2 điểm )

+) Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông ( 2 điểm )

– Địa chi:

+) Chi Thìn của gia chủ và chi Thân của người xông được tam hợp ( 2 điểm )

+) Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ ( 1 điểm )

==> Tổng điểm: 10/12 => Rất tốt

  4. Chọn tuổi Tân Mùi ( Sinh năm 1931, năm 1991 )

– Nạp âm: Lộ Bàng Thổ ( Đất bên đường )

– Mệnh: Thổ

– Ngũ hành:

+) Tuổi Tân Mùi ngũ hành nạp âm là Lộ Bàng Thổ bình hòa với nạp âm Sa Trung Thổ của tuổi Bính Thìn ( 1 điểm )

+) Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Tân Mùi ( 2 điểm )

– Thiên can:

+) Can Bính của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Tân Mùi ( 2 điểm )

+) Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông ( 2 điểm )

– Địa chi:

Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp ( 2 điểm )

Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ ( 1 điểm )

==> Tổng điểm: 10/12 => Rất tốt

  5. Chọn tuổi Tân Hợi ( Sinh năm 1971 )

– Nạp âm: Thoa Xuyến Kim ( Vàng trang sức )

– Mệnh: Kim

– Ngũ hành:

+) Tuổi Tân Hợi ngũ hành nạp âm là Thoa Xuyến Kim tương hợp với nạp âm Sa Trung Thổ của tuổi Bính Thìn ( 2 điểm )

+) Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi ( 1 điểm )

– Thiên can:

+) Can Bính của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Tân Hợi ( 2 điểm )

+) Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông ( 2 điểm )

– Địa chi:

+) Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Hợi của người xông được tam hợp ( 2 điểm )

+) Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ ( 1 điểm )

==> Tổng điểm: 10/12 => Rất tốt

  6. Chọn tuổi Giáp Thân ( Sinh năm 1944, năm 2004 )

– Nạp âm: Tinh Tuyền Thủy ( Nước trong suối )

– Mệnh: Thủy

– Ngũ hành:

+) Tuổi Giáp Thân ngũ hành nạp âm là Tinh Tuyền Thủy tương khắc với nạp âm Sa Trung Thổ của tuổi Bính Thìn ( 0 điểm )

+) Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Tinh Tuyền Thủy của tuổi Giáp Thân ( 2 điểm )

– Thiên can:

+) Can Bính của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Giáp Thân ( 2 điểm )

+) Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông ( 2 điểm )

– Địa chi:

+) Chi Thìn của gia chủ và chi Thân của người xông được tam hợp ( 2 điểm )

+) Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ ( 1 điểm )

==> Tổng điểm:9/12 => Khá tốt

  7. Một số tuổi xông nhà năm 2023 cho tuổi Bính Thìn 1976 khác

+) Chọn tuổi Ất Hợi ( Sinh năm 1935, năm 1995 )
==> Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

+) Chọn tuổi Mậu Tí ( Sinh năm 1948, năm 2008 )
==> Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

+) Chọn tuổi Giáp Ngọ ( Sinh năm 1954, năm 2014 )
==> Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

+) Chọn tuổi Ất Sửu ( Sinh năm 1985 )
==> Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết ” Xem tuổi xông đất năm 2023 cho tuổi gia chủ tuổi Bính Thìn 1976 ‘ của chúng tôi. Thay mặt website Đồng Hành Cho Cuộc Sống Tốt Đẹp kính chúc gia đình bạn một năm mới An Khang – Thịnh Vượng – Vạn Sự – Như Ý

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply