Xem tuổi xông đất năm 2023 cho tuổi Ất Sửu 1985 Cung Hỷ Phát Tài, Tấn tài tấn lộc

Xem tuổi xông đất năm 2023 cho tuổi Ất Sửu 1985 để gia chủ năm mới đón nhận nhiều niềm vui, hạnh phúc cũng như sự may mắn, phát tài phát đạt trong năm Quý Mão

Tham khảo bài viết khác:

  Tuổi đại kỵ không nên chọn tuổi xông đất đầu năm 2023 cho gia chủ tuổi Ất Sửu 1985

– Dưới đây là những tuổi không hợp để xông đất cho gia chủ tuổi Ất Sửu 1985

  • Kỷ Hợi ( Sinh năm 1959, năm 2019 )
  • Tân Tỵ ( Sinh năm 1941, năm 2001 )
  • Nhâm Dần ( Sinh năm 1962, năm 2022 )
  • Bính Dần ( Sinh năm năm 1986 )
  • Kỷ Tỵ ( Sinh năm năm 1989 )

  Các hướng xuất hành tốt và ngày giờ đẹp khai xuân cho gia chủ Ất Sửu 1985

  1. Hướng xuất hành 3 ngày đầu năm mới 2023 cho gia chủ tuổi Ất Sửu 1985

+) Ngày mùng 1 tết nguyên đán (Chủ nhật ngày 22/1/2023): xuất hành hướng Tây Nam.

+) Ngày mùng 2 tết nguyên đán (Thứ Hai ngày 23/1/2023): xuất hành hướng Tây Nam.

+) Ngày mùng 3 tết nguyên đán (Thứ Ba ngày 24/1/2023): xuất hành hướng Tây.

  2. Ngày, giờ đẹp để mở hàng, khai trương đầu năm 2023 cho tuổi 1985

+) Mùng 1 tết với các giờ đẹp: Giờ Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 2 tết với các giờ đẹp: Giờ Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 4 tết với các giờ đẹp: Giờ Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 7 tết với các giờ đẹp: Giờ Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 9 tết với các giờ đẹp: Giờ Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h).

+) Mùng 10 tết với các giờ đẹp: Giờ Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

xem tuoi xong dat nam 2023 cho tuoi at suu 1985

   Xem tuổi xông đất năm 2023 cho tuổi Ất Sửu 1985 Phát Tài, Phát Lộc

  1. Chọn tuổi Đinh Hợi ( Sinh năm 1947 )

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh Kim

=> Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim

=> Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của gia chủ.

=> Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

=> Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Hợi không xung không hợp nhau với địa chi Sửu của gia chủ.

=> Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

=> Rất tốt

===> Tổng điểm: 15/20 => Khá Tốt

  2. Chọn tuổi Định Tỵ ( Sinh năm 1977 )

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh Kim

=> Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim

=> Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của gia chủ.

=> Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

=> Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) với địa chi Sửu của gia chủ.

=> Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

=> Chấp nhận được

===> Tổng điểm: 15/20 => Khá Tốt

  3. Chọn tuổi Quý Tỵ ( Sinh năm 1953 )

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thủy sinh Kim

=> Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim

=> Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với thiên can Ất của gia chủ.

=> Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

=> Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) với địa chi Sửu của gia chủ.

=> Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

=> Chấp nhận được

   ===> Tổng điểm: 14/20 => Khá Tốt

    4. Chọn tuổi Quý Hợi ( Sinh năm 1983 )

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thủy sinh Kim

=> Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim

=> Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với thiên can Ất của gia chủ.

=> Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

=> Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Hợi không xung không hợp nhau với địa chi Sửu của gia chủ.

=> Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

=> Rất tốt

===> Tổng điểm: 14/20 => Khá Tốt

   5. Chọn tuổi Mậu Thân ( Sinh năm 1968 )

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh Kim

=> Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim

=> Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của gia chủ.

=> Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão

. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhau với địa chi Sửu của gia chủ.

=> Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

=> Chấp nhận được

===> Tổng điểm: 13/20 => Khá 

   6. Chọn tuổi Đinh Mùi ( Sinh năm 1967 )

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thủy sinh Kim

=> Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim

=> Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của gia chủ.

=> Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

=> Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Mùi phạm Lục Xung (Sửu xung Mùi), phạm Tứ Hành Xung (Thìn – Tuất – Sửu – Mùi) và phạm Tương hình (Sửu – Mùi – Tuất chống nhau) với địa chi Sửu của gia chủ.

=> Không tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

=> Rất tốt

===> Tổng điểm: 13/20 => Khá 

   7. Chọn tuổi Canh Tý ( Sinh năm 1960 )

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh Kim

=> Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim

=> Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Canh tương hợp với thiên can Ất của gia chủ.

=> Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Canh tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

=> Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Tý đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) với địa chi Sửu của gia chủ.

=> Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Tý vừa phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu), vừa phạm Tương hình (Tý chống Mão) với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

=> Không tốt

===> Tổng điểm: 13/20 => Khá 

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết ” Xem tuổi xông đất năm 2023 cho tuổi Ất Sửu 1985 ” của chúng tôi. Hy vọng sau bài viết này bạn sẽ tìm được tuổi xông đất phù hợp cho gia đình mình !

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply