Xem tuổi xông đất năm 2023 cho tuổi Quý Hợi 1983 Vạn Sự, Bình An, Vui Vẻ

Xem tuổi xông đất năm 2023 cho tuổi Quý Hợi 1983 để một năm mới nhận nhiều điều may mắn, hạnh phúc. Hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây để xem tuổi phù hợp xông đất cho gia đình mình nhé !

Tham khảo bài viết khác:

     Xem tuổi xông đất năm 2023 cho tuổi Quý Hợi 1983 Bình An, Hạnh Phúc, Vạn Sự Như Ý

  1. Chọn tuổi Ất Mùi ( Sinh năm 1955 )

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Kim.

=> Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Kim hòa Kim

=> Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Ất không sinh, không khắc với thiên can Qúy của gia chủ.

=> Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Ất không sinh, không khắc với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

=> Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Hợi của gia chủ.

=> Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

=> Rất tốt

==> Tổng điểm: 14/20 => Khá Tốt

  2. Chọn tuổi Đinh Mùi ( Sinh năm 1967 )

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy hòa Thủy

=> Chấp nhận được

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim

=> Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh tương sinh với thiên can Qúy của gia chủ.

=> Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh tương sinh với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

=> Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Hợi của gia chủ.

=> Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

=> Rất tốt

==> Tổng điểm: 14/20 => Khá Tốt

  3. Chọn tuổi Quý Mão ( Sinh năm 1963 )

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Kim.

=> Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Kim hòa Kim

=> Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Qúy không sinh, không khắc với thiên can Qúy của gia chủ.

=> Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Qúy không sinh, không khắc với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

=> Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Mão đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Hợi của gia chủ.

=> Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Mão không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

=> Chấp nhận được

==> Tổng điểm: 12/20 => Khá 

  4. Chọn tuổi Ất Mão ( Sinh năm 1975 )

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy hòa Thủy

=> Chấp nhận được

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim

=> Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Ất tương sinh với thiên can Qúy của gia chủ.

=> Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Ất tương sinh với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

=> Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Mão đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Hợi của gia chủ.

=> Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Mão không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

=> Chấp nhận được

==> Tổng điểm: 12/20 => Khá 

  5. Chọn tuổi Quý Mùi ( Sinh năm 1943 )

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Mộc

=> Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc xung khắc với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Kim khắc Mộc

=> Không tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Qúy xung khắc với thiên can Qúy của gia chủ.

=> Không tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Qúy xung khắc với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

=> Không tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Hợi của gia chủ.

=> Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

=> Rất tốt

==> Tổng điểm: 12/20 => Khá 

  6. Chọn tuổi Tân Mùi ( Sinh năm 1991 )

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ xung khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thổ khắc Thủy

=> Không tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim

=> Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Tân tương sinh với thiên can Qúy của gia chủ.

=> Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Tân tương sinh với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

=> Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Hợi của gia chủ.

=> Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

=> Rất tốt

==> Tổng điểm: 12/20 => Khá 

  7. Chọn tuổi Nhâm Tuất ( Sinh năm 1982 )

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy hòa Thủy

=> Chấp nhận được

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim

=> Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm tương sinh với thiên can Qúy của gia chủ.

=> Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm tương sinh với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

=> Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Tuất không xung không hợp nhau với địa chi Hợi của gia chủ.

=> Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Tuất đạt Lục Hợp (Mão hợp Tuất) với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

=> Rất tốt

==> Tổng điểm: 12/20 => Khá 

xem tuoi xong dat nam 2023 cho tuoi quy hoi 1983

 Tuổi đại kỵ không nên xông đất cho gia chủ tuổi Quý Hợi 1983 đầu năm 2023

– Dưới đây là 5 tuổi đại kỵ với gia chủ tuổi Quý Hợi 1983 mà bạn không nên lựa chọn xông đất cho gia đình mình:

  • Kỷ Tỵ ( Sinh năm 1989 )
  • Bính Dần ( Sinh năm 1986 )
  • Đinh Dậu ( Sinh năm 1957, năm 2017 )
  • Kỷ Sửu ( Sinh năm 1949, năm 2009 )
  • Bính Thân ( Sinh năm 1956, năm 2016 )

  Hướng xuất hành đầu năm và ngày giờ mở cửa khai trương, khau xuân Tốt cho gia chủ tuổi Quý Hợi 1983

  1. Hướng xuất hành tốt cho ngày tết của gia chủ tuổi Quý Hợi 1983

+) Ngày mùng 1 tết nguyên đán: Xuất hành hướng Tây Nam.

+) Ngày mùng 2 tết nguyên đán: Xuất hành hướng Tây Nam.

+) Ngày mùng 3 tết nguyên đán: Xuất hành hướng Tây.

  2. Các ngày, giờ đẹp để mở hàng, khai trương đầu năm 2023 cho tuổi 1983

+) Mùng 1 tết với giờ đẹp: Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 2 tết với giờ đẹp: Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 4 tết với giờ đẹp: Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 7 tết với giờ đẹp: Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 9 tết với giờ đẹp: Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h).

+) Mùng 10 tết với giờ đẹp: Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết ” Xem tuổi xông đất năm 2023 cho tuổi Quý Hợi 1983 ” của chúng tôi. Chúc các bạn một năm mới An Khang Thịnh Vượng, Sức Khỏe Dồi Dào, Vạn Sự Như Ý

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply