Xem tuổi xông đất năm 2023 cho tuổi gia chủ tuổi Đinh Mão 1987 Túi luôn đầy Tiền

Xem tuổi xông đất năm 2023 cho tuổi gia chủ tuổi Đinh Mão 1987 để năm mới tuổi xông đất giúp gia chủ phát tài, phát đạt gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống

Tham khảo bài viết khác:

  Tuổi đại kỵ không nên xông đất cho tuổi Đinh Mão 1987

Những tuổi mà gia chủ tuổi 1987 không nên lựa chọn để xông nhà đầu năm 2023 cho gia đình mình:

  • Tuổi Bính Thân ( Sinh năm 1956, năm 2016 )
  • Tuổi Đinh Mão ( Sinh năm 1987 )
  • Tuổi Kỷ Sửu ( Sinh năm 1949, năm 2009 )
  • Tuổi Kỷ Tỵ ( Sinh năm 1989 )
  • Tuổi Đinh Dậu ( Sinh năm 1957, năm 2017 )

   Chọn hướng xuất hành đầu năm và ngày giờ đẹp để khai xuân đầu năm 2023 cho gia chủ tuổi Đinh Mão 1987

  1. Các hướng xuất hành tốt cho gia chủ tuổi Đinh Mão 1987

+) Ngày mùng 1 tết: Xuất hành hướng Tây Nam.

+) Ngày mùng 2 tết: Xuất hành hướng Tây Nam.

+) Ngày mùng 3 tết: Xuất hành hướng Tây.

  2. Các ngày, giờ đẹp để mở hàng, khai trương đầu năm 2023 cho tuổi 1987

+) Mùng 1 tết với Giờ đẹp là: Giờ Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h)

+) Mùng 2 tết với Giờ đẹp là: Giờ Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h)

+) Mùng 4 tết với Giờ đẹp là: Giờ Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h)

+) Mùng 7 tết với Giờ đẹp là: Giờ Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h)

+) Mùng 9 tết với Giờ đẹp là: Giờ Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h)

+) Mùng 10 tết với Giờ đẹp là: Giờ Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h)

xem tuoi xong dat nam 2023 cho tuoi dinh mao 1987

   Xem tuổi xông đất năm 2023 cho tuổi gia chủ tuổi Đinh Mão 1987 để năm mới Túi luôn đầy Tiền

  1. Chọn tuổi Tân Mùi ( Sinh năm 1931, năm 1991 )

– Nạp âm: Lộ Bàng Thổ ( Đất bên đường )

– Mệnh: Thổ

– Ngũ hành

+) Tuổi Tân Mùi ngũ hành nạp âm là Lộ Bàng Thổ tương hợp với nạp âm Kim Bá Kim của tuổi Quý Mão ( 2 điểm ) 

+) Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Tân Mùi ( 2 điểm ) 

– Thiên can

+) Can Quý của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Tân Mùi ( 2 điểm ) 

+) Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông ( 2 điểm ) 

– Địa chi

+) Chi Mão của gia chủ và chi Mùi của người xông được tam hợp ( 2 điểm ) 

+) Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp ( 2 điểm ) 

+) Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mão của gia chủ ( 1 điểm )

==> Tổng điểm: 13/12 => Rất tốt

  2. Chọn tuổi Ất Mùi ( Sinh năm 1955, năm 2015 )

– Nạp âm: Sa Trung Kim ( Vàng trong cát )

– Mệnh: Kim

– Ngũ hành

+) Tuổi Ất Mùi ngũ hành nạp âm là Sa Trung Kim bình hòa với nạp âm Kim Bá Kim của tuổi Quý Mão ( 1 điểm )

+) Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Ất Mùi ( 1 điểm )

– Thiên can

+) Can Quý của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Ất Mùi ( 2 điểm ) 

+) Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông ( 2 điểm ) 

– Địa chi

+) Chi Mão của gia chủ và chi Mùi của người xông được tam hợp ( 2 điểm ) 

+) Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp ( 2 điểm ) 

+) Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mão của gia chủ ( 1 điểm )

==> Tổng điểm: 11/12 => Rất tốt

  3. Chọn tuổi Tân Hợi ( Sinh năm 1971 )

– Nạp âm: Thoa Xuyến Kim ( Vàng trang sức )

– Mệnh: Kim

– Ngũ hành

+) Tuổi Tân Hợi ngũ hành nạp âm là Thoa Xuyến Kim bình hòa với nạp âm Kim Bá Kim của tuổi Quý Mão ( 1 điểm )

+) Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi ( 1 điểm )

– Thiên can

+) Can Quý của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Tân Hợi ( 2 điểm ) 

+) Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông ( 2 điểm ) 

– Địa chi

+) Chi Mão của gia chủ và chi Hợi của người xông được tam hợp ( 2 điểm ) 

+) Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Hợi của người xông được tam hợp ( 2 điểm ) 

+) Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mão của gia chủ ( 1 điểm )

==> Tổng điểm: 11/12 => Rất tốt

  4. Chọn tuổi Quý Hợi ( Sinh năm 1983 )

– Nạp âm: Đại Hải Thủy ( Nước biển lớn )

– Mệnh: Thủy

– Ngũ hành

+) Tuổi Quý Hợi ngũ hành nạp âm là Đại Hải Thủy tương hợp với nạp âm Kim Bá Kim của tuổi Quý Mão ( 2 điểm ) 

+) Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Quý Hợi ( 2 điểm ) 

– Thiên can

+) Can Quý của gia chủ thuộc hành Kim bình hòa với hành Thủy của người xông sinh năm Quý Hợi ( 1 điểm )

+) Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim bình hòa với hành Thủy của người xông ( 1 điểm )

– Địa chi

+) Chi Mão của gia chủ và chi Hợi của người xông được tam hợp ( 2 điểm ) 

+) Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Hợi của người xông được tam hợp ( 2 điểm ) 

+) Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mão của gia chủ ( 2 điểm ) 

==> Tổng điểm: 11/12 => Rất tốt

  5. Chọn tuổi Giáp Dần ( Sinh năm 1974 )

– Nạp âm: Đại Khuê Thủy ( Nước khe lớn )

– Mệnh: Thủy

– Ngũ hành

+) Tuổi Giáp Dần ngũ hành nạp âm là Đại Khuê Thủy tương hợp với nạp âm Kim Bá Kim của tuổi Quý Mão ( 2 điểm ) 

+) Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Khuê Thủy của tuổi Giáp Dần ( 2 điểm ) 

– Thiên can

+) Can Quý của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Giáp Dần ( 2 điểm ) 

+) Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông ( 2 điểm ) 

– Địa chi

+) Chi Dần của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mão của gia chủ ( 1 điểm )

==> Tổng điểm: 9/12 => Khá tốt

  6. Chọn tuổi Giáp Thân ( Sinh năm 1944, năm 2004 )

– Nạp âm: Tinh Tuyền Thủy ( Nước trong suối )

– Mệnh: Thủy

– Ngũ hành

+) Tuổi Giáp Thân ngũ hành nạp âm là Tinh Tuyền Thủy tương hợp với nạp âm Kim Bá Kim của tuổi Quý Mão ( 2 điểm ) 

+) Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Tinh Tuyền Thủy của tuổi Giáp Thân ( 2 điểm ) 

– Thiên can

+) Can Quý của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Giáp Thân ( 2 điểm ) 

+) Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông ( 2 điểm ) 

– Địa chi

+) Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mão của gia chủ ( 1 điểm )

==> Tổng điểm: 9/12 => Khá tốt

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết ” Xem tuổi xông đất năm 2023 cho tuổi gia chủ tuổi Đinh Mão 1987 ”. Chúc bạn một năm mới Cung hỷ phát tài

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply