Xem tuổi xông đất năm 2023 cho gia chủ tuổi Giáp Tuất 1994 || Năm mới Phát Tài

Xem tuổi xông đất năm 2023 cho gia chủ tuổi Giáp Tuất 1994 để gia chủ lựa chọn tuổi xông đất phù hợp nhất với gia đình mình. Đem đến một điều tốt lành cho năm mới Bình An, Hạnh Phúc !

Tham khảo bài viết khác:

 Tuổi đại kỵ không nên xông nhà đầu năm cho gia chủ tuổi Giáp Tuất 1994

  • Tuổi Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)
  • Tuổi Tân Dậu (Sinh năm 1981)
  • Tuổi Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993)
  • Tuổi Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 2017)
  • Tuổi Canh Thìn (Sinh năm 1940, 2000)

 Hướng xuất hành tốt đầu năm 2023 cho tuổi Giáp Tuất 1994

+) Ngày mùng 1 tết nguyên đán (Chủ nhật ngày 22/1/2023): xuất hành hướng Tây Nam.

+) Ngày mùng 2 tết nguyên đán (Thứ Hai ngày 23/1/2023): xuất hành hướng Tây Nam.

+) Ngày mùng 3 tết nguyên đán (Thứ Ba ngày 24/1/2023): xuất hành hướng Tây

  Ngày giờ đẹp để khai trương, khai xuân đầu năm 2023 cho gia chủ tuổi Giáp Tuất 1994

+) Mùng 1 tết với giờ đẹp: Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 2 tết với giờ đẹp: Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 4 tết với giờ đẹp: Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 7 tết với giờ đẹp: Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 9 tết với giờ đẹp: Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h).

+) Mùng 10 tết với giờ đẹp: Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

xem tuoi xong dat nam 2023 cho tuoi giap tuat 1994

  Xem tuổi xông đất năm 2023 cho gia chủ tuổi Giáp Tuất 1994 May Mắn Cả Năm

 1. Chọn tuổi Đinh Hơi ( Sinh năm 1947 )

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ

=> Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim

=> Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ.

=> Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

=> Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Hợi không xung không hợp nhau với địa chi Tuất của gia chủ.

=> Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

=> Rất tốt

==> Tổng điểm: 15/20 => Khá Tốt 

  2. Chọn tuổi Canh Ngọ ( Sinh năm 1990 )

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ

=> Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim

=> Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Canh trực xung với thiên can Giáp của gia chủ.

=> Không tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Canh trực xung với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

=> Không tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Tuất của gia chủ.

– Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

=> Không tốt

==> Tổng điểm: 15/20 => Khá Tốt 

   3. Chọn tuổi Mậu Dần ( Sinh năm 1998 )

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ

=> Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim

=> Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Mậu trực xung với thiên can Giáp của gia chủ.

=> Không tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Mậu trực xung với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

=> Không tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Dần đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Tuất của gia chủ.

=> Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

=> Chấp nhận được

==> Tổng điểm: 15/20 => Khá Tốt 

   4. Chọn tuổi Bính Thân ( Sinh năm 1946 )

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ

=> Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim

=> Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ.

=> Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

=> Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Tuất không xung không hợp nhau với địa chi Tuất của gia chủ.

=> Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Tuất đạt Lục Hợp (Mão hợp Tuất) với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

=> Rất tốt

==> Tổng điểm: 15/20 => Khá Tốt 

   5. Chọn tuổi Mậu Thân ( Sinh năm 1968 )

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ

=> Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim

=> Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Mậu trực xung với thiên can Giáp của gia chủ.

=> Không tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Mậu trực xung với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

=> Không tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhau với địa chi Tuất của gia chủ.

=> Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

=> Chấp nhận được

==> Tổng điểm: 15/20 => Khá Tốt 

   6. Chọn tuổi Đinh Tỵ ( Sinh năm 1977 )

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ

=> Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim

=> Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ.

=> Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

=> Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Tuất của gia chủ.

=> Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

=> Chấp nhận được

==> Tổng điểm: 15/20 => Khá Tốt 

   7. Chọn tuổi Kỷ Mão ( Sinh năm 1999 )

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ

=> Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim

=> Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ.

=> Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

=> Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Mão đạt Lục Hợp (Mão hợp Tuất) với địa chi Tuất của gia chủ.

=> Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Mão không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

=> Chấp nhận được

==> Tổng điểm: 15/20 => Khá Tốt 

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết ” Xem tuổi xông đất năm 2023 cho gia chủ tuổi Giáp Tuất 1994 ” của chúng tôi. Hy vọng bài viết của chúng tôi sẽ giúp bạn lựa chọn tuổi xông đất hợp lý nhất

Chúc bạn năm mới Bình An – Hạnh Phúc !!!

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply