Xem tuổi xông nhà năm 2023 cho tuổi Tân Dậu 1981 An Khang – Thịnh Vượng

Xem tuổi xông nhà năm 2023 cho tuổi Tân Dậu 1981 dưới bài viết này sẽ bật mí hết những thông tin hữu ích dần cho bạn. Hãy theo dõi ngay bài viết này của chúng tôi.

Tham khảo bài viết khác:

    Xem tuổi xông nhà năm 2023 cho tuổi Tân Dậu 1981 Tấn Tài, Tấn Lộc, Gặp nhiều May Mắn

1. Chọn tuổi Đinh Mùi ( sinh năm 1967 )

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc

=> Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim

=> Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh trực xung với thiên can Tân của gia chủ.

=> Không tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh trực xung với thiên can Qúy của năm Qúy Mão

=> Không tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Mùi không xung không hợp nhau với địa chi Dậu của gia chủ

. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão

. => Rất tốt

==> Tổng điểm: 14/20 ==> Khá Tốt 

  2. Chọn tuổi Quý Tỵ ( Sinh năm 1953 )

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc

=> Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim

=> Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với thiên can Tân của gia chủ.

=> Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

=> Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) với địa chi Dậu của gia chủ.

=> Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

=> Chấp nhận được

==> Tổng điểm: 14/20 => Khá Tốt 

  3. Chọn tuổi Quý Hợi ( Sinh năm 1983 )

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc

=> Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim

=> Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với thiên can Tân của gia chủ.

=> Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

=> Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Hợi không xung không hợp nhau với địa chi Dậu của gia chủ.

=> Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

=> Rất tốt

==> Tổng điểm: 14/20 => Khá Tốt 

  4. Chọn tuổi Đinh Sửu ( Sinh năm 1997 )

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc

=> Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim

=> Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh trực xung với thiên can Tân của gia chủ.

=> Không tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh trực xung với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

=> Không tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Sửu đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) với địa chi Dậu của gia chủ.

=> Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Sửu không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

=> Chấp nhận được

==> Tổng điểm: 14/20 => Khá Tốt 

  5. Chọn tuổi Giáp Thân ( Sinh năm 1944 )

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc

=> Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim

=> Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Tân của gia chủ.

=> Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

=> Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhau với địa chi Dậu của gia chủ.

=> Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

=> Chấp nhận được

==> Tổng điểm: 13/20 => Khá Tốt 

  6. Chọn tuổi Nhâm Thìn ( Sinh năm 1952 )

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc

=> Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim

=> Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Tân của gia chủ.

=> Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

=> Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Thìn đạt Lục Hợp (Thìn hợp Dậu) với địa chi Dậu của gia chủ.

=> Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Thìn phạm Lục Hại (Mão hại Thìn) với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

=> Không tốt

==> Tổng điểm: 13/20 => Khá Tốt 

  7. Chọn tuổi Giáp Thân ( Sinh năm 1974 )

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc

=> Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim

=> Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Tân của gia chủ.

=> Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

=> Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhau với địa chi Dậu của gia chủ.

=> Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

=> Chấp nhận được

==> Tổng điểm: 13/20 => Khá Tốt 

xem tuoi xong dat nam 2023 cho tuoi tan dau 1981

   Tuổi đại kỵ không nên chọn xông đất đầu năm cho gia chủ tuổi Tân Dậu 1981

Ngoài những tuổi đẹp, hợp để chọn xông nhà, xông đất đầu năm 2023 do gia chủ tuổi Tân Dậu 1981, bạn nên tránh chọn những tuổi đại kỵ sau:

  • Tuổi Canh Tuất ( Sinh năm 1970)
  • Tuổi Tân Mão ( Sinh năm 1951, năm 2011 )
  • Tuổi Quý Mão ( Sinh năm 1963 )
  • Tuổi Đinh Dậu ( Sinh năm 1957, năm 2017 )
  • Tuổi Đinh Mão ( Sinh năm 1987 )

  Chọn hướng xuất hành, ngày giờ đẹp khai xuân, khai trương cho gia chủ tuổi Tân Dậu 1981

  1. Các hướng nên xuất hành tốt cho 3 ngày đầu năm mới 2023

+) Ngày mùng 1 tết nguyên đán: Xuất hành hướng Tây Nam.

+) Ngày mùng 2 tết nguyên đán: Xuất hành hướng Tây Nam.

+) Ngày mùng 3 tết nguyên đán: Xuất hành hướng Tây.

  2. Các ngày, giờ đẹp để mở hàng, khai trương đầu năm 2023 cho gia chủ tuổi 1981

+) Mùng 1 tết với giờ đẹp: Giờ Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 2 tết với giờ đẹp: Giờ Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 4 tết với giờ đẹp: Giờ Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 7 tết với giờ đẹp: Giờ Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 9 tết với giờ đẹp: Giờ Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h).

+) Mùng 10 tết với giờ đẹp: Giờ Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết ” Xem tuổi xông nhà năm 2023 cho tuổi Tân Dậu 1981 ” của chúng tôi. Chúc bạn một năm mới Vạn Sự Như Ý – Sum Vầy Hạnh Phúc

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply