Xem tuổi xông đất năm 2023 cho gia chủ tuổi Nhâm Tuất 1982 Gia chủ Phát Tài

Xem tuổi xông đất năm 2023 cho gia chủ tuổi Nhâm Tuất 1982 để năm Quý Mão 2023 thật nhiều may mắn, bình an, hạnh phúc. Hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây để giải đáp thông tin của chúng tôi nhé !

Tham khảo bài viết khác:

   Xem tuổi xông đất năm 2023 cho gia chủ tuổi Nhâm Tuất 1982 Bình An, May Mắn

  1. Chọn tuổi Giáp Dần ( Sinh năm 1974 )

– Nạp âm: Đại Khuê Thủy ( Nước khe lớn )

– Mệnh: Thủy

– Ngũ hành:

+) Tuổi Giáp Dần ngũ hành nạp âm là Đại Khuê Thủy bình hòa với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Nhâm Tuất ( 1 điểm )

+) Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Khuê Thủy của tuổi Giáp Dần ( 2 điểm )

– Thiên can

+) Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Giáp Dần ( 2 điểm )

+) Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông ( 2 điểm )

– Địa chi

+) Chi Tuất của gia chủ và chi Dần của người xông được tam hợp ( 2 điểm )

+) Chi Dần của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tuất của gia chủ ( 1 điểm )

==> Tổng điểm: 10/12 => Rất tốt

  2. Chọn tuổi Giáp Ngọ ( Sinh năm 1954, năm 2014 )

– Nạp âm: Sa Trung Kim ( Vàng trong cát )

– Mệnh: Kim

– Ngũ hành

+) Tuổi Giáp Ngọ ngũ hành nạp âm là Sa Trung Kim tương hợp với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Nhâm Tuất ( 2 điểm )

+) Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Giáp Ngọ ( 1 điểm )

– Thiên can

+) Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Giáp Ngọ ( 2 điểm )

+) Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông ( 2 điểm )

– Địa chi

+) Chi Tuất của gia chủ và chi Ngọ của người xông được tam hợp ( 2 điểm )

+) Chi Ngọ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tuất của gia chủ ( 1 điểm )

==> Tổng điểm: 10/12 => Rất tốt

  3. Chọn tuổi Ất Mùi ( Sinh năm 1955, năm 2015 )

– Nạp âm: Sa Trung Kim ( Vàng trong cát )

– Mệnh: Kim

– Ngũ hành

+) Tuổi Ất Mùi ngũ hành nạp âm là Sa Trung Kim tương hợp với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Nhâm Tuất ( 2 điểm )

+) Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Ất Mùi ( 1 điểm )

– Thiên can

+) Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Ất Mùi ( 2 điểm )

+) Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông ( 2 điểm )

– Địa chi

+) Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp ( 2 điểm )

+) Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tuất của gia chủ ( 1 điểm )

==> Tổng điểm: 10/12 => Rất tốt

4. Chọn tuổi Tân Hợi ( Sinh năm 1971 )

– Nạp âm: Thoa Xuyến Kim ( Vàng trang sức )

– Mệnh: Kim

– Ngũ hành

+) Tuổi Tân Hợi ngũ hành nạp âm là Thoa Xuyến Kim tương hợp với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Nhâm Tuất ( 2 điểm )

+) Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi ( 1 điểm )

– Thiên can

+) Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Tân Hợi ( 2 điểm )

+)Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông ( 2 điểm )

– Địa chi

+) Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Hợi của người xông được tam hợp ( 2 điểm )

+) Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tuất của gia chủ ( 1 điểm )

==> Tổng điểm: 10/12 => Rất tốt

  5. Chọn tuổi Canh Dần ( Sinh năm 1950, năm 2010 )

– Nạp âm: Tùng Bách Mộc ( Gỗ tùng bách )

– Mệnh: Mộc

– Ngũ hành:

Tuổi Canh Dần ngũ hành nạp âm là Tùng Bách Mộc tương hợp với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Nhâm Tuất ( 2 điểm )

+) Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương khắc với nạp âm Tùng Bách Mộc của tuổi Canh Dần ( 0 điểm )

– Thiên can:

+) Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Mộc của người xông sinh năm Canh Dần ( 2 điểm )

+) Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Mộc của người xông ( 2 điểm )

– Địa chi

+) Chi Tuất của gia chủ và chi Dần của người xông được tam hợp (( 2 điểm )

+) Chi Dần của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tuất của gia chủ ( 1 điểm )

==> Tổng điểm: 9/12 => Khá tốt

  6. Chọn tuổi Canh Ngọ ( Sinh năm 1930, năm 1990 )

– Nạp âm: Lộ Bàng Thổ ( Đất bên đường )

– Mệnh: Thổ

– Ngũ hành:

+) Tuổi Canh Ngọ ngũ hành nạp âm là Lộ Bàng Thổ tương khắc với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Nhâm Tuất ( 0 điểm )

+) Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Canh Ngọ ( 2 điểm )

– Thiên can

+) Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Canh Ngọ ( 2 điểm )

+) Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông ( 2 điểm )

– Địa chi

+) Chi Tuất của gia chủ và chi Ngọ của người xông được tam hợp ( 2 điểm )

+) Chi Ngọ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tuất của gia chủ ( 1 điểm )

==> Tổng điểm:9/12 => Khá tốt

   7. Chọn tuổi Tân Mùi ( Sinh năm 1931, năm 1991 )

– Nạp âm: Lộ Bàng Thổ ( Đất bên đường )

– Mệnh: Thổ

– Ngũ hành

+) Tuổi Tân Mùi ngũ hành nạp âm là Lộ Bàng Thổ tương khắc với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Nhâm Tuất ( 0 điểm )

+) Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Tân Mùi( 2 điểm )

– Thiên can

+) Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Tân Mùi ( 2 điểm )

+) Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông ( 2 điểm )

– Địa chi

+) Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp ( 2 điểm )

+) Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tuất của gia chủ ( 1 điểm )

==> Tổng điểm:9/12 => Khá tốt

xem tuoi xong dat nam 2023 cho tuoi nham tuat 1982

   Tuổi đại kỵ không nên chọn xông đất đầu năm cho gia chủ tuổi Nhâm Tuất 1982

Dưới đây là những tuổi đại kỵ không hợp để xông đất cho gia chủ tuổi Nhâm Tuất 1982:

  • Tuổi Bính Thìn ( Sinh năm 1976)
  • Tuổi Đinh Dậu ( Sinh năm 1957, năm 2017 )
  • Tuổi Kỷ Dậu ( Sinh năm 1969 )
  • Tuổi Bính Thân ( Sinh năm 1956, năm 2016 )
  • Tuổi Kỷ Sửu ( Sinh năm 1949, 2009 )

  Xem hướng xuất hành, ngày giờ đẹp để khai xuân, khai trương đầu năm cho gia chủ tuổi Nhâm Tuất 1982

  1. Hướng xuất hành 3 ngày đầu năm mới 2023 tốt tuổi 1982

+) Ngày mùng 1 tết nguyên đán: Xuất hành hướng Tây Nam.

+) Ngày mùng 2 tết nguyên đán: Xuất hành hướng Tây Nam.

+) Ngày mùng 3 tết nguyên đán: Xuất hành hướng Tây.

  2. Ngày, giờ đẹp để mở hàng, khai trương đầu năm cho gia chủ tuổi 1982

+) Mùng 1 tết với các giờ đẹp là: Giờ Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 2 tết với các giờ đẹp là: Giờ Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 4 tết với các giờ đẹp là: Giờ Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 7 tết với các giờ đẹp là: Giờ Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 9 tết với các giờ đẹp là: Giờ Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h).

+) Mùng 10 tết với các giờ đẹp là: Giờ Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết ” Xem tuổi xông đất năm 2023 cho gia chủ tuổi Nhâm Tuất 1982 ” của chúng tôi. Nhân dịp năm mới, chúng tôi kính chúc bạn một năm mới An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự – Như Ý

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply