Bảng đơn vị đo thời gian ? Cách đổi đơn vị đo thời gian ? Lớp 3, lớp 4, lớp 5

Bảng đơn vị đo thời gian gồm những đơn vi đo thời gian nào ? Cách quy đổi những đơn vị đó như thế nào ? Hãy cùng donghanhchocuocsongtotdep.vn tìm lời giải đáp trong bài viết này nhé !

Tham khảo bài viết khác:

   Bảng đơn vị đo thời gian

bang don vi do thoi gian

– Một số thông tin khác như: 

+) Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 có 31 ngày.

+) Tháng 4, 6, 9, 11 có 30 ngày.

+) Tháng 2 có 28 ngày (vào năm nhuận có 29 ngày)

– Ví dụ minh họa: 

Ví dụ 1: Một năm rưỡi = 1,5 năm = 12 tháng x 1,5 = 18 tháng.

Ví dụ 2: 2/3 giờ = 60 phút x 2/3 = 40 phút.

Ví dụ 3: 0,5 giờ = 60 phút x 0,5 = 30 phút.

Ví dụ 4: 216 phút = 3 giờ 36 phút = 3,6 giờ

    Bài tập đơn vi đo thời gian

– Phương pháp chung làm bài:

+) 1 năm = 12 tháng nên để đổi một số từ đơn vị năm sang đơn vị tháng ta chỉ cần nhân số đó với 12.

+) 1 ngày = 24 giờ nên để đổi một số từ đơn vị ngày sang đơn vị giờ ta chỉ cần nhân số đó với 24.

+) 1 giờ = 60 phút nên để đổi một số từ đơn vị giờ sang đơn vị phút ta chỉ cần nhân số đó với 60.

+) 1 phút = 60 giây nên để đổi một số từ đơn vị phút sang đơn vị giây ta chỉ cần nhân số đó với 60.

Bài tập 1:

a) 8 năm = …tháng

4 năm 6 tháng = …tháng

3 năm rưỡi = ….tháng

3 ngày = ….giờ

0,5 ngày = …giờ

5 ngày rưỡi = …giờ

b) 9 giờ = …phút

1,5 giờ = …phút

– Hướng dẫn giải:

a) 8 năm = 56 tháng

4 năm 6 tháng =  54 tháng

3 năm rưỡi = 42 tháng

3 ngày = 72 giờ

0,5 ngày = 12 giờ

5 ngày rưỡi = 132 giờ

b) 9 giờ = 540 phút

1,5 giờ = 90 phút

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết ” Bảng đơn vị đo thời gian ” của chúng tôi, hy vọng với bài viết này sẽ đem đến cho bạn những nội dung hữu ích nhất !

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply