Diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng tam giác, tứ giác – Toán lớp 8

Diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng được tính theo công thức như thế nào ? Hãy cùng chúng tôi tìm công thức và vận dụng công thức vào bài tập tính toán nhé !

Tham khảo bài viết khác:

    Diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng

– Phát biểu bằng lời: Diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng bằng tích chu vi đáy với chiều cao

– Công thức tính:

Sxq = 2.p.h

– Trong đó:

  • Sxq: Diện tích xung quanh
  • p: nửa chu vi đáy
  • h: chiều cao)

    Bài tập minh họa cách tính

Bài tập 1: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều, AB = 4cm,AA’ = 5cm. Tính diện tích xung quanh của hình lặng trụ ABC.A’B’C’ ?

dien tich xung quanh lang tru dung bai tap 1

– Hướng dẫn giải: 

dien tich xung quanh lang tru dung bai tap 2

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ Sxq = 2p.AA’ = 2.6.5 = 60( cm2 )

Bài tập 2: Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = 4cm, BC = 5cm, chiều cao h = 2,5cm. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng là ?

– Hướng dẫn giải: 

Chu vi đáy hình chữ nhật ABCD là

(AB + BC) x 2 = (4 + 5) x 2 = 18 (cm).

Diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ là:

Sxq = p.h = 2 x 18 x 2,5= 90 (cm2).

Cám ơn bạn đã theo dõi những nội dung chúng tôi chia sẻ trong bài viết này, hy vọng bạn sẽ tìm được nhiều thông tin hữu ích trong bài viết !

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply