Công thức tính Diện tích xung quanh hình trụ Toán 9, Lớp 12 Có bài tập minh họa

Diện tích xung quanh hình trụ khi biết các yếu tố nào sẽ tính được bài toán. Hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp ngay ngay trong bài viết bên dưới đây nhé!

Chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên vì bài viết này đấy !!!

Tham khảo bài viết khác:

    Cách tính Diện tích xung quanh hình trụ

Diện tích xung quanh hình trụ chỉ bao gồm diện tích mặt xung quanh, bao quanh hình trụ, không gồm diện tích hai đáy.

– Phát biểu bằng lời: Công thức tính diện tích xung quanh bằng chu vi đường tròn đáy nhân với chiều cao.

– Công thức tính: 

              dien tich xung quanh hinh tru

– Trong đó: 

  • Sxq là diện tích xung quanh hình trụ
  • π : là số pi (3,14159)
  • r: bán kính hình trụ
  • h: chiều cao nối từ đáy đến đỉnh hình trụ

dien tich xung quanh cua hinh tru

Lưu ý: Khi giải các bài tập liên quan đến hình trụ hãy nhớ kỹ độ dài đường sinh = độ dài đường cao. Chính vì thế trong nhiều bài thay vì cho h, người ta sẽ cho bạn biết được sinh l

    Bài tập minh họa cách tính diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay

Bài tập 1: Một hình trụ tròn có bán kính đáy r = 5 cm, chiều cao h = 7cm. Tính diện tích xung quanh hình trụ đứng.

Hướng dẫn giải:

Diện tích xung quanh của hình trụ tròn: Sxq = 2.π.r.h = 2π.5.7 = 70π = 219,8 (cm2).

Bài tập 2: Diện tích xung quanh của một hình trụ có chu vi hình tròn đáy là 13cm và chiều cao là 3cm.

Hướng dẫn giải:

Ta có: chu vi hình tròn C = 2R.π = 13cm, h = 3cm

Vậy diện tích xung quanh của hình trụ là :

Sxq = 2πr.h = C.h = 13.3 = 39 (cm²)

Diện tích xung quanh hình trụ thực ra chỉ cần nắm bắt được công thức là bạn có thể giải quyết được bài toán của mình rồi. Hy vọng với bài viết này bạn sẽ tìm kiếm được nhiều thông tin hữu ích nhất nhé !

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply