Công thức Định luật Điện Phân Faraday và hiện tượng Điện Phân Lớp 11, lớp 12

Định luật Điện Phân Faraday sẽ cho bạn biết được những nội dung và công thức gì ? Cùng theo dõi bài viết này của chúng tôi để biết thêm những nội dung hữu ích liên quan đến nhé !

Tham khảo bài viết khác: 

Hiện tương điện phân là gì ?

Dòng điện trong chất điện phân ngoài tải điện lượng còn tải cả vật chất đi theo. Tuy nhiên thì khi tới điện cực chỉ có electron có thể dịch chuyển tiếp còn vật chất sẽ đọng lại ở điện cực và tạo ra hiện tượng điện phân.

Công thức của Định luật Điện Phân Faraday

+) Định luật Fa-ra-day thứ nhất: Khối lượng vật chất được giải phóng ở điện cực tỉ lệ thuận với điện lượng chạy qua bình điện phân đó.

m = k.q

 • Với k là đương lượng điện hóa chất được giải phóng ở điện cực.

+) Định luật Fa-ra-day thứ hai: Đương lượng điện hóa k của một nguyên tố sẽ tỉ lệ với đương lượng gam A/n của nguyên tố đó. Hệ số tỉ lệ là 1/F, trong đó F là số Fa-ra-day.

 • k=1/F.A/n, với F = 96500 (C/mol)

dinh luat dien phan faraday

– Phát biểu bằng lời: Khối lượng chất giải phóng ở mỗi điện cực tỉ lệ với điện lượng đi qua dung dịch và đương lượng của chất.

– Công thức tính: 

               dinh luat faraday

– Trong đó:

 • m: khối lượng chất giải phóng ở điện cực (gam)
 • A: khối lượng mol nguyên tử của chất thu được ở điện cực
 • n: số electron mà nguyên tử hoặc ion đã cho hoặc nhận
 • I: cường độ dòng điện (A)
 • t: thời gian điện phân (s)
 • F: hằng số Faraday là điện tích của 1 mol electron hay điện lượng cần thiết để 1 mol electron chuyển dời trong mạch ở catot hoặc ở anot (F = 1,602.10-19.6,022.1023 ≈ 96500 C.mol-1)

Bài tập minh họa cách tính Định luật Điện Phân Faraday

Bài tập 1: Điện phân 100 ml dung dịch NaCl với điện cực trơ có màng ngăn với cường độ dòng điện I = 1,93A. Dung dịch thu được sau khi điện phân có pH = 12. Biết thể tích dung dịch không đổi, clo không hòa tan trong nước và hiệu suất điện phân 100%. Thời gian tiến hành điện phân là:

 • A. 50 s
 • B. 60 s
 • C. 100 s
 • D. 200 s

– Hướng dẫn giải:

pH = 12 [OH-] = 10-2 nOH- = 10-3 M

Tại catot (–) xảy ra phản ứng:

2H2O + 2e → H2 + 2OH-

ne = 10-3 mol

t = 50 s

hoặc mH2 = 10-3 gam

t = 50 s

Đáp án A

Cám ơn bạn đã theo dõi những nội dung trên của chúng tôi, tiếp tục theo dõi những bài viết khác trên trang web của chúng tôi để không bỏ lỡ những kiến thức khác nhé !

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply