Hệ số góc của đường thẳng là gì ? Cách tính hệ số góc ? Ví dụ ? Toán Lớp 9,10

Hệ số góc của đường thẳng là gì ? Hãy theo dõi những nội dung dưới bài viết của donghanhchocuocsongtotcdep.vn để biết chúng tôi chia sẻ đến bạn những nội dung hữu ích nào nhé !

Tham khảo bài viết khác:

      Hệ số góc của đường thẳng là gì ?

– Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a≠0 ) là hệ số của góc tạo thành (α) khi đường thẳng cắt trục hoành x′Ox tại một điểm và hợp với trục hoành x′Ox tạo thành một góc.

==> Vì a trong phương trình hàm số có liên quan đến góc này nên a được gọi là hệ số góc của đường thẳng y = ax+b.

he so goc cua duong thang

– Đường thẳng y = ax + b đi qua điểm M( x0;y0 ) và có hệ số góc a có phương trình là y = a(x−x0) + y0

– Hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau sẽ có cùng hệ số góc.

+) Nếu a > 0 thì góc tạo thành là góc nhọn, nằm bên trái trục tung Oy, và nếu a càng lớn thì góc đó càng lớn.

+) Nếu a < 0 thì góc tạo thành là góc tù, nằm bên phải trục tung Oy và nếu a càng nhỏ thì góc đó càng lớn.

+) Nếu a = 0 thì không có hệ số góc vì khi đó đường thẳng y song song với trục hoành.

Như vậy ta thấy góc tạo bởi đường thẳng y= ax + b và trục Ox phụ thuộc vào a. Người ta gọi a là hệ số góc của đường thẳng y= ax + b.

– Một số lưu ý:

Khi a > 0, tan α = a

Khi a < 0, tan (1800 – α) = – a. Ta tìm được số đo của góc 1800 – α rồi suy ra số đo của góc α

Các đường thẳng có cùng hệ số a (a là hệ số của x) thì tạo với trục ox các góc bằng nhau.

he so goc cua duong thang la gi

     Cách tính hệ số góc của đường thẳng

cach tinh he so goc cua duong thang

cach tinh goc anpa

          Bài tập minh họa

Bài tập 1: Cho hàm số y = x + 2. Tính góc tạo bởi đường thẳng y = x + 2 với trục Ox (làm tròn đến phút).

– Gợi ý làm bài:

Tìm giao điểm A giữa đường thẳng y = x + 2 với trục Ox.

Tìm giao điểm B giữa đường thẳng y = x + 2 với trục Oy.

– Hướng dẫn giải:

Vẽ đồ thị hàm số y = x + 2

Đồ thị hàm số đã cho đi qua hai điểm A(0; 2); B(-2; 0).

he so goc cua duong thang bai tap

Khi đó số đo góc α là α = 450

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi, hy vọng bài viết sẽ đem đến cho bạn những nội dung hữu ích nhất nhé !

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply