Phép chia số thập phân Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6 Đầy đủ, chi tiết, kèm ví dụ minh họa

Phép chia số thập phân gồm những dạng bài tập như thế nào ? Những quy tắc được áp dụng trong những dạng bài đó là gì ? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay những nội dung dưới bài viết này nhé !

Tham khảo bài viết khác:

     Phép chia số thập phân Toán lớp 5

 1. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

– Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta làm như sau:

+) Bước 1: Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.

+) Bước 2: Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia đẻ thực hiện phép chia.

+) Bước 3: Viết tục chia với từng chữ số thập phân của số bị chia.

– Ví dụ minh họa: Thực hiện phép tính sau:

a) 5,28 : 4

b) 0,36 : 9

– Hướng dẫn giải:

phep chia so thap phan vi du

 2. Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,…

Muốn chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,… ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba,… chữ số.

– Ví dụ minh họa: 

89,26 : 100 = 0,8926

156,88 : 10 = 15,688

phep chia so thap phan

  3. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

– Muốn chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, ta tiếp tục chia như sau:

+) Bước 1: Viết dấu phẩy vào bên phải số thương.

+) Bước 2: Biết thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi chia tiếp.

+) Bước 3: Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm vào bên phải số dư mới một chữ số 0 rồi tiếp tục chia, và có thể cứ làm như thế mãi.

– Ví dụ minh họa: Thực hiện phép chia 

a) 12 : 5

b) 43 : 52

– Hướng dẫn giải: 

phep chia so thap phân

  4. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

– Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau:

+) Bước 1: Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0.

+) Bước 2: Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.

– Ví dụ minh họa: Thực hiện phép tính sau:

a) 57: 9,5

b) 99: 8,25

– Hướng dẫn giải:

phep chia so thap phan bai tap

  5. Chia một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001…

Muốn chia một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001… ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba,… chữ số.

– Ví dụ minh họa: 

36,2 : 0,01 = 3620

8,96 : 0,1 = 89,6

  6. Chia một số thập phân cho một số thập phân

Muốn chia một số thập phân cho một thập phân ta làm như sau:

+) Bước 1: Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.

+) Bước 2: Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số tự nhiên.

– Ví dụ minh họa: Đặt tính rồi tính 

a) 19,72 : 5,8

b) 8,216 : 5,2

c) 12,88 : 0,25

d) 17,4 : 1,45

– Hướng dẫn giải: 

so thap phan chia cho so thap phan

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết ” Phép chia số thập phân ” của chúng tôi. Hy vọng bạn sẽ giải đáp được những thắc mắc của bản thân qua những thông tin bài viết này !

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply