Phương trình điện li là gì ? Phương trình của chất điện li mạnh, chất điện li yếu

Phương trình điện li là gì ? Cùng đón xem những chia sẻ của chúng tôi với chủ đề ngày hôm nay nhé. Bài viết sẽ đem đến cho bạn nhiều kiến thức hấp dẫn cũng như quan trọng đến bạn !

Tham khảo bài viết khác: 

        Nguyên tắc viết phương trình điện li

   1. Chất điện li mạnh

– Chất điện li yếu là chất mà khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion. Chúng ta cùng tìm hiểu một số phương trình điện li của các chất điện li mạnh đặc trưng dưới đây:

+) Axit: HCl, H2SO4 , HNO3 …

HCl → H+ + Cl-
H2SO4 → 2H+ + SO4

+) Bazo: NaOH, Ca(OH)2 …

NaOH → Na+ + OH-
Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH-

+) Muối: NaCl, CaCl2 , Al2(SO4)3

NaCl → Na+ + Cl-
CaCl2 → Ca2+ + 2Cl-
Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO4

    2. Chất điện li yếu

– Những chất điện li yếu là chất mà khi chúng được hòa tan trong nước, sẽ có một số ít phần từ hòa tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phần tử trong dung dịch.

– Các chất điện li yếu thường gặp là: axit yếu, bazo yếu, các muối không tan, muối dễ bị phân hủy,..

Ví dụ: HF, H2S, H2SO3,CH3COOH, NH3, Fe(OH)2, Cu(OH)2, AgCl, PbSO4… Và đặc biệt H2O là một chất điện li yếu.

phuong trinh dien li

      Phương trình điện li của một số chất thường gặp

   1. Phương trình điện li của H2S

– H2S là chất điện li yếu.

    phuong trinh dien li h2s

Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước, số phân tử hòa tan phân li một phần, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

   2. Phương trình điện li của H2SO4

phuong trinh dien li h2s04

   3. Phương trình điện li của HClO

– HClO là chất điện li yếu.

phuong trinh dien li hclo

   4. Phương trình điện li của Mg(OH)2

– Mg(OH)2 là chất điện li yếu.

phuong trinh dien li mg(oh)2

   5. Phương trình điện li của HClO

phuong trinh dien li hf

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi, hẹn gặp lại bạn ở những bài viết tiếp theo của chúng tôi nhé !

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply