Cách quy đồng mẫu số nhanh nhất ? Toán lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7

Quy đồng mẫu số 2 phân số và quy đồng mẫu số khi mẫu số của phân số thứ hai chia hết cho mẫu số của phân số thứ nhất được làm như thế nào ? Theo dõi bài viết cùng chúng tôi để tìm lời giải đáp

Tham khảo bài viết khác:

quy dong mau so

     Cách quy đồng mẫu số nhanh chóng

   1. Cách quy đồng mẫu số 2 phân số

– Cách quy đồng mẫu số 2 phân số gồm 3 bước như sau: 

+) Bước 1: Tìm BCNN của các mẫu số. Khi đó, ta chọn BCNN này làm mẫu số chung.

+) Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu số ( bằng cách chia mẫu số chung cho từng mẫu số riêng )

+) Bước 3: Nhân tử số và mẫu số của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

– Ví dụ minh họa

quy dong mau so vi du 1

Hướng dẫn giải: 

quy dong mau so vi du 2

    2. Cách quy đồng mẫu của phân số thứ hai chia hết cho mẫu số của phân số thứ nhất

– Cách quy đồng mẫu số của phân số thứ hai chia hết cho mẫu số của phân số thứ nhất như sau: 

+) Bước 1: Lấy mẫu số chung là mẫu số của phân số thứ hai.

+) Bước 2: Tìm thừa số phụ bằng cách lấy mẫu số thứ hai cho cho mẫu số thứ nhất.

+) Bước 3: Nhân cả tử số và mẫu số của phân số thứ nhất với thừa số phụ tương ứng.

+) Bước 4: Giữ nguyên phân số thứ hai.

Chú ý: Ta thường lấy mẫu số chung là số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 và cùng chia hết cho tất cả các mẫu.

– Ví dụ minh họa:

quy dong mau so vi du 3

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi, hy vọng với nội dung này sẽ giúp bạn hiểu hơn về cách quy đồng mẫu số nhé !

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply