Sóng dừng là gì ? Điều kiện để có dòng dừng ? Tính chất và bài tập vận dụng

Sóng dừng là gì ? Điều kiện xảy ra để có sóng dừng là gì ? Cùng chúng tôi đi tìm hiểu những thông tin thú vị liên quan đến sóng dừng nhé !

Những nội dung này sẽ vô cùng có ích dành cho bạn để làm bài tập đấy, hãy cùng chúng tôi theo dõi hết bài viết này nhé !

Tham khảo bài viết khác:

    Sóng dừng là gì ?

– Sóng dừng là kết quả giao thoa của sóng tới và sóng phản xạ. Sóng tới và sóng phản xạ nếu truyền theo cùng một phương, thì có thể giao thoa với nhau và tạo ra một hệ sóng dừng.

– Trong sóng dừng có một điểm luôn luôn đứng yên gọi là nút và một số điểm luôn luôn dao động với biên độ cực đại gọi là bụng.

song dung la gi

   Điều kiện có sóng dừng

dieu kien song dung

song dung

Ví dụ minh họa:

Bài tập 1: Sóng dừng xảy ra trên dây AB = 11cm với đầu B tự do, bước sóng bằng 4cm. Yêu cầu: Hãy tính số bụng sóng và số nút sóng trên dây lúc đó.

– Hướng Dẫn Giải:

song dung bai tap

Bài tập 2: Một dây đàn dài 0,6m, hai đầu cố định dao động với tần số 50 Hz, có một bụng ở giữa dây.

a) Tính bước sóng và tốc độ truyền sóng

b) Nếu dây dao động với 3 bụng thì bước sóng là bao nhiêu?

– Hướng Dẫn Giải:

song dung bai tap 2

   Các tính chất của sóng dừng.

– Nút sóng là những điểm dao động với biên độ cực tiểu

– Bụng sóng là những điểm dao động với biên độ cực đại

  • Khoảng cách giữa hai nút sóng hay hai bụng sóng liên tiếp là λ/2
  • Khoảng cách giữa hai nút sóng hay hai bụng sóng bất kì là kλ/2
  • Khoảng cách giữa bụng sóng và nút sóng liên tiếp là λ/4
  • Khoảng cách giữa một bụng và một nút bất kì là: kλ/2+λ/4

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết này của chúng tôi, hy vọng bài viết sẽ đem đến cho bạn những thông tin hữu ích nhất nhé !

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply