Tỉ lệ bản đồ là gì ? Ý nghĩa ? Có mấy loại tỉ lệ bản đồ ? – Toán lớp 4, lớp 6

Tỉ lệ bản đồ là gì ? Có những loại tỉ lệ nào ? Ý nghĩa của việc sử dụng tỉ lệ bản đồ là gì ? Hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây của chúng tôi để tìm câu trả lời nhé !

Tham khảo bài viết khác:

    Tỉ lệ bản đồ là gì ?

– Khái niệm:

 Tỉ lệ của bản đồ là tỉ số giữa một khoảng cách đo trên bản đồ và khoảng cách ngoài thực tế.

– Ý nghĩa:

Bản đồ nào cũng có ghi tỉ lệ ở phía dưới hay ở góc bản đồ. Dựa vào tỉ lệ bản đồ chúng ta có thể biết được các khoảng cách trên bản đồ đã thu nhỏ bao nhiêu lần so với kích thước thực của chúng trên thực địa

ty le ban do

( Ở góc dưới bản đồ của nước Việt Nam có ghi: Tỉ lệ 1 : 10 000 000. Tỉ lệ đó được gọi là tỉ lệ bản đồ. Tỉ lệ 1 : 10 000 000 hay cho biết hình nước Việt Nam được vẽ thu nhỏ lại 10 000 000 lần. )

–  Phân loại:

Tỉ lệ bản đồ được biểu hiện ở hai dạng:

+) Tì lệ số: là một phân số luôn có tử số là 1. Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ càng nhỏ và ngược lại.

Ví dụ minh họa: tỉ lệ 1:100.000 có nghĩa là 1 cm trên bản đồ bằng 100.000 cm hay 1 km trên thực địa.

+)  Tỉ lệ thuớc: tỉ lệ được vẽ cụ thể dưới dạng một thước đo đã tĩnh sẵn. mỗi đoạn đều ghi số đo độ dài tương ứng trên thực địa.

Ví dụ minh họa: mỗi đoạn 1 cm bằng 1 km hoặc bằng 10 km

ti le ban do la gi

   Các dạng bài tập thường gặp

   Dạng 1: Tính độ dài thật

Ví dụ minh họa: Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1000000, quãng đường Hà Nội – Quảng Ninh đo được 114mm. Tìm độ dài thật của quãng đường Hà Nội – Quảng Ninh.

– Hướng dẫn giải:

Quãng đường Hà Nội – Quảng Ninh dài là:

114 × 1 000 000 = 114 000 000 (mm)

Đổi: 114 000 000mm = 114 km

Đáp số: 114 km

   Dạng 2: Tính độ dài thu nhỏ trên bản đồ

Ví dụ minh họa: Quãng đường từ trung tâm Hà Nội đến Sơn Tây là 42km. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000000, quãng đường đó dài bài nhiêu mi-li-métv?

– Hướng dẫn giải:

42 km = 42 000 000 mm

Trên bản đồ, quãng đường từ trung tâm Hà Nội đến Sơn Tây dài là:

42 000 000 : 1 000 000 = 42 (mm)

Đáp số: 42 mm

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết ” Tỉ lệ bản đồ là gì ? ” của chúng tôi. Hãy theo dõi tiếp những nội dung mới được cập nhật thường xuyên trên trang web của chúng tôi nhé !

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply