Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó – Toán lớp 4, Lớp 5

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó được tính theo phương pháp giải nào ? Hãy cùng chúng tôi theo dõi bài viết và tìm câu trả lời cho thắc mắc của bạn nhé !

Tham khảo bài viết khác:

   Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

– Phương pháp giải:

+) Bước 1: vẽ sơ đồ biểu diễn hai số

+) Bước 2: Tìm tổng số phần bằng nhau

+) Bước 3: Tìm số lớn hoặc số bé:

Số lớn = ( Tổng : tổng số phần bằng nhau ) × số phần của số lớn

Số bé = ( Tổng : tổng số phần bằng nhau ) × số phần của số bé

tim hai so khi biet tong va ti so

   Bài tập minh họa phương pháp tính

Bài tập minh họa 1: Tổng của hai số là 75. Tỉ số của hai số đó là 1/4 . Tìm hai số đó.

– Hướng dẫn giải:

Ta có sơ đồ:

tim hai so khi biet tong va ti vi du

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 4 = 5 (phần)

Số bé là: 75 : 5 × 1 = 15

Số lớn là: 75 – 15 = 60

Đáp số:

Số bé: 15

Số lớn: 60

Bài tập minh họa 2: Hai kho chứa 175 tấn thóc, trong đó ở kho thứ nhất bằng 3/2 số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc ?

– Hướng dẫn giải:

Ta có sơ đồ:

tim hai so khi biet tong va ti bai tap

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 2 = 5 ( phần )

Số thóc ở kho thứ nhất là:

( 175 : 5 ) × 3 = 105 ( tấn )

Số thóc ở kho thứ hai là:

175 – 105 = 70 ( tấn )

Đáp số: Kho thứ nhất: 105 tấn;

Kho thứ hai: 70 tấn.

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi, hy vọng với bài viết này bạn sẽ giải đáp cho mình những thắc mắc nhé !

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply