Tính chất cơ bản của phân thức đại số ? – Tổng hợp lý thuyết và bài tập

Tính chất cơ bản của phân thức đại số gồm những tính chất nào ? Dưới bài viết này chúng tôi sẽ nêu những tính chất cơ bản của các phân thức đại số. Vì thế hãy theo dõi cùng chúng tôi nhé !

Tham khảo bài viết khác:

        Tính chất của phân thức đại số

   1. Những tính chất cơ bản của phân thức

– Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân thức với cùng một đa thức khác đa thức không thì được một phân thức bằng phân thức đã cho.

tinh chat cua phan thuc 1

– Nếu chia cả tử và mẫu của một đa thức cho một nhân tử chung của chúng thì được một phân thức bằng phân thức đã cho.

tinh chat cua phan thuc 2

– Ví dụ minh họa: Cho phân thức (2x)/(x + 2). Nhân cả tử và mẫu với đa thức ( x – 1 ), so sánh phân thức nhận được với phân thức đã cho ?

Hướng dẫn giải:

bai tap tinh chat phan thuc 1

tinh chat co ban cua phan thuc dai so

      2. Quy tắc đổi dấu

– Nếu đổi dấu cả tử và mẫu của một phân thức thì được một phân thức mới bằng phân thức đã cho.

tinh chat cua phan thuc 3

– Ví dụ minh họa: Ta có phân thức x/ ( x – 1 ) Đổi dấu cả tử và mẫu ta được phân thức mới, so sánh phân thức mới với phân thức đã cho

Hướng dẫn giải:

bai tap tinh chat phan thuc 2

    Bài tập vận dụng tính chất của phân thức

 Bài tập 1: Dùng tính chất cơ bản của phân thức để điền một đa thức thích hợp vào chỗ trống

bai tap tinh chat phan thuc 3

– Hướng dẫn giải:

Ta để ý : x^2 – 1 = (x – 1)(x + 1)

Do đó ta cần chia cả tử và mẫu của phân thức thứ nhất cho x – 1.

Mà ta có :

x ^ 5 – 1 = x ^ 5 – x ^ 4 + x ^ 4 – x ^ 3 + x ^ 3 – x ^ 2 + x ^ 2 – x + x – 1

= x ^ 4 (x – 1) + x ^ 3 (x – 1) + x ^ 2 (x – 1) + x (x – 1) + (x – 1)

= (x – 1) (x4 + x3 + x2 + x + 1)

Do đó :

bai tap tinh chat phan thuc 4

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết này của chúng tôi, hẹn gặp lại bạn ở bài viết tiếp theo !

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply