Các bài toán cơ bản của tỉ số phần trăm ? Các dạng bài tỉ số phần trăm Toán lớp 5

Các bài toán cơ bản của tỉ số phần trăm được tính với quy tắc và cách làm như thế nào ? Hãy theo dõi bài viết dưới đây kèm theo những ví dụ minh họa cụ thể để hiểu hơn về nó nhé !

Tham khảo bài viết khác:

     Các bài toán cơ bản của tỉ số phần trăm

  1. Tìm tỉ số phần trăm của hai số

– Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số ta làm như sau:

+) Tìm thương của hai số đó dưới dạng số thập phân.

+) Nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu phần trăm (%) vào bên phải tích tìm được

– Ví dụ minh họa: Bài 1: Một cửa hàng đặt kế hoạch tháng này bán được 12 tấn gạo, nhưng thực tế cửa hàng bán được 15 tấn gạo. Hỏi:

a. Cửa hàng đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch ?

b. Cửa hàng đã vượt mức kế hoạch bao nhiêu phần trăm ?

– Hướng dẫn giải: 

a. Cửa hàng đã thực hiện được so với kế hoạch là: (15 : 12) x 100 = 125% ( kế hoạch )

b. Cửa hàng đã vượt mức kế hoạch là: 125% – 100% = 25% ( kế hoạch )

cac bai toan co ban ve ti so phan tram

   2. Tìm giá trị phần trăm của một số

– Quy tắc tính:

+) Muốn tìm giá trị phần của một số cho trước ta lấy số đó chia cho 100 rồi nhân với số phần trăm hoặc lấy số đó nhân với số phần trăm rồi chia cho 100.

– Ví dụ minh họa: Lớp 5A có 30 học sinh trong đó số học sinh nữ chiếm 60%. Hỏi số học sinh nữ có bao nhiêu em.

– Hướng dẫn giải: 

Số học sinh những của lớp 5A là: 30 : 100 x 60 = 18 (học sinh)

Đáp số: 18 ( học sinh nữ )

  3. Tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó

– Quy tắc tính: 

+) Muốn tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó ta lấy giá trị phần trăm của số đó chia cho số phần trăm rồi nhân với 100 hoặc ta lấy giá trị phần trăm của số đó nhân với 100 rồi chia cho số phần trăm.

– Ví dụ minh họa: Một lớp có 25% học sinh giỏi, 55% học sinh khá còn lại là học sinh trung bình. Tính số học sinh của lớp đó biết số học sinh trung bình là 5 bạn ?

– Hướng dẫn giải:

Nếu xem tổng số học sinh của lớp là 100% thì số học sinh trung bình so với số học sinh của lớp là:

100% – (25% + 55%) = 20%

Số học sinh của lớp là:

5 : 20 x 100 = 25 (học sinh)

Đáp số: 25 học sinh

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết ” Các bài toán cơ bản của tỉ số phần trăm ? ” của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ đem đến cho bạn những giá trị nội dung hữu ích nhất !

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply