Bảng đơn vị đo diện tích ? Cách đổi đơn vị đo diện tích ? Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5

Bảng đơn vị đo diện tích được quy đổi như thế nào ? Hãy theo dõi nội dung trong bài viết này để hiểu rõ hơn về các đơn vị đo diện tích cũng như cách quy đổi nhé !

Tham khảo bài viết khác:

   Diện tích và đơn vị đo diện tích ?

 1. Diện tích là gì ?

– Diện tích là đại lượng biểu thị phạm vi của hình hoặc hình hai chiều trên một mặt phẳng.

– Mọi đơn vị độ dài đều có một đơn vị đo diện tích tương ứng là diện tích hình vuông có độ dài cạnh bằng đơn vị độ dài đã cho. Do đó, diện tích có thể đo bằng mét vuông (m2), cm2, mm2, km2,…

 2. Đơn vị đo diện tích là gì ?

– Đơn vị đo diện tích là đại lượng dùng để đo, để tính toán trong nhiều những lĩnh vực khác nhau như toán học, vật lí, hóa học và các lĩnh vực ứng dụng khác trong đời sống. Diện tích là đại lượng biểu thị phạm vi của hình hoặc hình hai chiều trên một mặt phẳng.

   Bảng đơn vị đo diện tích

bang don vi do dien tich

Lưu ý: Trong bảng đơn vị đo diện tích, mỗi đơn vị trước gấp 100 lần đơn vị sau liền kề với nó. Mỗi đơn vị sau bằng 1/100 lần đơn vị trước.

    Cách đổi đơn vị đo diện tích đơn giản

Nguyên tắc 1: Khi đổi từ đơn vị lớn hơn sang đơn vị bé hơn liền kề, thì nhân số đó với 100

Ví dụ minh họa:

1 m2 = 1 x 100 = 100 dm2
1 m2 = 1 x 10000 = 10000 cm2

==> Ta có: 1 m2 = 100 dm2 = 10000 cm2

Nguyên tắc 2: Muốn đổi từ đơn vị bé hơn sang đơn vị lớn hơn liền kề, ta chia số đó cho 100 ( hay bớt số đó đi 2 chữ số 0 )

Ví dụ minh họa:

 500cm2 = 500 : 100 = 5 dm2

 5 dm2 = 0,05

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi, hy vọng với bài viết ” Bảng đơn vị đo diện tích ” này sẽ đem đến cho bạn những giá trị nội dung hữu ích nhất !

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply