Chia đơn thức cho đơn thức – Lý thuyết và bài tập cơ bản, nâng cao Lớp 8

Chia đơn thức cho đơn thức gồm những nội dung lý thuyết nào bạn cần ghi nhớ để làm bài tập. Hãy theo dõi nội dung chúng tôi chia sẻ đến bạn trong bài viết này để hiểu rõ hơn nhé !

Tham khảo bài viết khác:

    Đơn thức cho hết đơn thức là gì ?

– Với A và B là hai đơn thức, B ≠ 0. Ta nói A chia hết cho B nếu tìm được một đơn thức Q sao cho A = B . Q

Kí hiệu: Q = A : B = A / B

     Công thức để chia đơn thức cho đơn thức

– Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B (trường hợp A chia hết cho B) ta làm như sau:

+) Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B.
+) Chia lũy thừa của từng biến trong A cho lũy thừa của cùng biến đó trong B.
+) Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau.

chia don thuc cho don thuc

      Bài tập của đơn thức chia cho đơn thức có lời giải

 Dạng 1: Thực hiện phép tính và rút gọn biểu thức

– Phương pháp: Sử dụng quy tắc chia đơn thức cho đơn thức để thực hiện phép tính và rút gọn biểu thức.

Bài tập 1: Thực hiện phép chia trong các phép tính sau:

chia don thuc cho don thuc bai tap 1

– Hướng dẫn giải:

chia don thuc cho don thuc bai tap 2

         Dạng 2: Tính giá trị của biểu thức tại x = x0

– Phương pháp: Thay x = x0 vào biểu thức rồi thực hiện phép tính. Nếu biểu thức có nhiều biến thì ta thay lần lượt từng biến theo giả thiết.

Bài tập 2: Tính giá trị của biểu thức 15x^4y^3z^2 : 5xy^2z^2 tại x = 2, y = – 10 và z = 2004.

– Hướng dẫn giải:

Ta có : 15x^4y^3z^2 : 5xy^2z^2

= (15 : 5).(x^4 : x).(y^3 : y^2).(z^2 : z^2)

= 3.x^4 – 1.y^3 – 2 . 1

= 3x^3y

Tại x = 2 ; y = –10 và z = 2004, giá trị biểu thức bằng : 3.2^3.(–10) = –240.

           Dạng 3: Tìm m để phép tính chia cho trước là phép chia hết.

– Phương pháp: Sử dụng nhận xét: Đơn thức A chia hết cho đơn thức B khi mỗi biến của B đều là biến của A với số mũ nhỏ hơn hoặc bằng số mũ của nó trong A

Bài tập 3: 

chia don thuc cho don thuc bai tap 3

– Hướng dẫn giải:

chia don thuc cho don thuc bai tap 4

Với những nội dung chúng tôi chia sẻ đến bạn trong bài viết này, hy vọng sẽ đem đến cho các bạn những thông tin hay và hữu ích nhất. Hẹn gặp lại bạn ở những bài viết tiếp theo !

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply