Công Thức Tính Vận Tốc Trung Bình Toán Lớp 5, Lớp 8, Lớp 10, Kèm VD có lời giải

Công thức trung bình có lẽ là công thức quá đỗi quen thuộc đối với học sinh. Không chỉ được dùng ở cấp 1, phần kiến thức này còn được sử dụng xuyên suốt cấp 2 và cấp 3

Vì thế để không để các bạn quên công thức, chúng ta hãy cùng nhau gợi nhớ lại và lưu ý một số thông tin quan trọng nhé !

Xem thêm bài viết khác:

Công thức tính vận tốc trung bình

    1. Trường hợp tính vận tốc trung bình bình thường

– Muốn tính vận tốc trung bình ta phải làm như sau:

Vận Tốc Trung bình = Tổng quãng đường đi : Tổng thời gian đi hết quãng đường đã đi

– Ví dụ minh họa 1: 

Việt đi từ A đến B với vận tốc 6 km/giờ, sau đó lại đi từ B về A với vận tốc 4 km/giờ. Tính vận tốc trung bình của Việt trên suốt quãng đường cả đi lẫn về.

Lúc đi từ A đến B, thời gian Việt đi hết 1km là:

1 : 6 = 1/6 (giờ)

Lúc đi từ B về A, thời gian Việt đi hết 1km là:

1 : 4 = 1/4 (giờ)

Việt đi 2km (1km lúc đi và 1km lúc về) hết thời gian là:

1/6 + 1/4 = 5/12 (giờ)

Vận tốc trung bình của Việt trên suốt quãng đường AB cả đi lẫn về là:

2 : 5/12 = 4,8 (km/giờ)

Đáp số: 4,8 km/giờ

2. Trường hợp tính vận tốc trung bình thời gian trong 2 lần đi bằng nhau

– Trong trường hợp thời gian trong 2 lần đi bằng nhau thì có thể tính:

Vận Tốc Trung bình = (Vận tốc Đi lần 1 + Vận tốc Đi lần 2) : 2

cong thuc tinh van toc trung binh

– Ví dụ minh họa 2:

Một người đi xe máy trên một quãng đường, trong 1,5 giờ đầu người đó đi với vận tốc 48 km/giờ, trong 0,5 giờ người đó đi với vận tốc 40 km/giờ. Tính vận tốc trung bình của người đó trên suốt quãng đường đã đi?

Phân tích: Đối với bài toán này dễ dàng tìm được vận tốc trung bình của người đó bằng cách tính quãng đường đi trong 1,5 giờ đầu và 0,5 giờ sau rồi lấy tổng quãng đường chia cho tổng thờ gian người đó đi.

Bài Giải

Quãng đường người đó đi trong 1,5 giờ đầu là:

48 x 1,5 = 72 (km)

Quãng đường người đó đi trong 0,5 giờ sau là:

40 x 0,5 = 20 (km)

Tổng quãng đường người đó đi là:

72 + 20 = 92 (km)

Thời gian người đó đã đi là:

1,5 + 0,5 = 2 (giờ)

Vận tốc trung bình người đó đi là:

92 : 2 = 46 (km/giờ)

Đ/S. 46 km/giờ

Với kiến thức về ” Công thức tính vận tốc trung bình ” trong bài viết này, chúng tôi hy vọng sẽ giúp bạn nhớ thêm về công thức này. Cũng như giúp bạn chinh phục được nhiều bài toán khác nữa

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi !

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply