Dãy số và Một số quy luật của dãy số tự nhiên – Lý thuyết và bài tập Toán Lớp 4

Dãy số và Một số quy luật của dãy số tự nhiên có những kiến thức nào bạn cần nắm bắt và chú ý. Hãy theo dõi với chúng tôi những nội dung chúng tôi chia sẻ đến bạn trong bài viết này nhé !

Tham khảo bài viết khác:

     Dãy số tự nhiên liên tiếp

– Đối với số tự nhiên liên tiếp ta thấy:

+) Dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu là số chẵn kết thúc là số lẻ hoặc bắt đầu là số lẻ và kết thúc bằng số chẵn thì số lượng số chẵn bằng số lượng số lẻ.

+) Dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu bằng số chẵn và kết thúc bằng số chẵn thì số lượng số chẵn nhiều hơn số lượng số lẻ là 1.

+) Dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu bằng số lẻ và kết thúc bằng số lẻ thì số lượng số lẻ nhiều hơn số lượng số chẵn là 1.

     Một số quy luật của dãy số thường gặp

  1. Mỗi số hạng ( kể từ số hạng thứ 2 ) bằng số hạng đứng liền trước nó cộng hoặc trừ một số tự nhiên.

Ví dụ minh họa: 2, 6, 10, 14, …

==> Dãy số trên được viết theo quy luật: Số hạng đứng liền sau bằng số hạng đứng liền trước cộng với 4.

  2. Mỗi số hạng ( kể từ số hạng thứ 2 ) bằng số hạng đứng liền trước nó nhân hoặc chia một số tự nhiên.

Ví dụ minh họa: 1024, 256, 64,16, …

==> Dãy số trên được viết theo quy luật: Số hạng đứng liền sau bằng số hạng đứng liền trước chia cho 4

  3. Mỗi số hạng ( kể từ số hạng thứ 3 ) bằng tổng hai số hạng đứng liền trước nó.

Ví dụ minh họa: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,…

==> Dãy số được viết theo quy luật: Từ số hạng thứ ba, số hạng đứng sau bằng tổng hai số hạng đứng liền trước nó ( 3 = 2 + 1; 5 = 3 + 2; 8 = 5 + 3, ….)

day so va mot so quy luat cua day so

     Bài tập về Dãy số và Một số quy luật của dãy số tự nhiên lớp 4

   Dạng 1: Viết tiếp số hạng vào dãy

Bài tập 1: Cho dãy số 11, 14, 17, 20, ..

Hãy điền tiếp 3 số hạng vào dãy số sau

– Hướng dẫn giải:

Ta thấy 11 + 3 = 14; 14 + 3 = 17 ; 17 + 3 = 20

==> Như vậy dãy số trên được thiết lập bằng quy luật: Số hạng đứng liền sau bằng số hạng đứng liền trước cộng với 3

3 số hạng tiếp theo là: 20 + 3 = 23; 23 + 3 = 26; 26 + 3 = 29

Dãy số được viết đầy đủ lại là: 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29

    Dạng 2: Xác định số x có thuộc dãy số

Bài tập 2: Cho dãy số: 4, 8, 12, 16,……

a) Hãy cho biết dãy số trên được viết theo quy luật nào ?

b) Số 2057 có phải số hạng của dãy số không ? Vì sao

– Hướng dẫn giải: 

a) Ta thấy:

Số hạng 1: 4 = 4 x 1

Số hạng 2: 8 = 4 x 2

Số hạng 3: 12 = 4 x 3

Số hạng 4: 16 = 4 x 4

…..

Số hạng thứ n = 4 x

==> Như vậy dãy số trên được thiết lập bằng quy luật: Mỗi số hạng bằng 4 nhân với số  thứ tự của số hạng ấy

b) Ta nhận thấy các số hạng của dãy số là số chẵn, mà số 2057 là số lẻ nên số 2057 không phải số hạng của dãy số

Hay giải thích bằng cách khác ta thấy 2057 : 4 = 514 dư 1 ==> Là phép chia có dư Hay Số 2057 không thuộc số nằm trong quy luật số thứ tự hạng nhân với 4

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết ” Dãy số và Một số quy luật của dãy số tự nhiên ” của chúng tôi. Hy vọng với những lý thuyêt và bài tập chúng tôi chia sẻ đến bạn sẽ đem đến cho bạn những thông tin hữu ích !

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply