Cách tính Diện tích hình cầu bán kính R là gì ? Bài tập VD kèm đáp án – Toán lớp 9

Cách tính Diện tích hình cầu bán kính R là gì ? Làm sao để tính nhanh diện tích hình cầu, khối cầu ?  Hãy theo dõi công thức và ví dụ minh họa của chúng tôi dưới bài viết này !

Tham khảo bài viết khác:

dien tich hinh cau

      Cách tính Diện tích hình cầu

– Phát biểu bằng lời: Diện tích mặt cầu bằng 4 lần diện tích hình tròn lớn, bằng bốn lần hằng số Pi nhân với bình phương bán kính của hình cầu.

– Công thức tính:

Công thức tính diện tích mặt cầu là

S = 4π.R^2 = π.d^2

– Trong đó:

  • S: là diện tích mặt cầu
  • Hằng số π = 3,14
  • R: là bán kính hình cầu
  • d: là đường kính hình cầu

cach tinh dien tich hinh cau

– Ví dụ minh họa: Cho một hình cầu có bán kính nối từ tâm O dài 6cm. Hỏi diện tích của mặt cầu này là bao nhiêu.

Hướng dẫn giải:

Áp dụng công thức tính diện tích mặt cầu, hình cầu ở trên ta có bán kính r = 6cm.

Suy ra diện tích mặt cầu này sẽ bằng:

S = 4 x π x r^2 = 4 x π x 6^2 = 452 cm2

Vậy diện tích mặt cầu là 452 cm2

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi, hẹn gặp lại bạn ở những bài viết tiếp theo !

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply