Hiện tượng quang điện trong là gì ? Điều kiện để xảy ra hiện tượng ?

Hiện tượng quang điện trong là gì ? Những điều kiện để xảy ra hiện tượng này là gì ? Hãy cùng chúng tôi khám phá những nội dung hấp dẫn mà chúng tôi chia sẻ dưới bài viết này nhé !

Tham khảo bài viết khác:

      Hiện tượng quang điện trong là gì ?

– Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng ánh sáng giải phóng các electron liên kết thành các electron dẫn. Các electron được giải phóng sẽ tạo ra các lỗ trống cùng tham gia vào việc dẫn điện.

– Đối với hiện tượng này thì các electron không bị bật ra ngoài mà chỉ chuyển động trong vật thể bán dẫn.

hien tuong quang dien trong

==> Chất quang dẫn là chất bán dẫn mà nó có tính dẫn điện tốt khi được ánh sáng thích hợp chiếu vào và trở thành chất dẫn điện kém khi không được ánh sáng chiếu.

+) Chú ý rằng các electrôn dẫn chỉ chuyển động bên trong khối chất bán dẫn mà không bị bứt ra ngoài như hiện tượng quang điện ngoài. Đây là lý do mà người ta gọi hiện tượng này là hiện tượng quang điện trong.

      Điều kiện để xảy ra hiện tượng quang điện trong

– Năng lượng phô tôn của ánh sáng kích thích phải lớn hơn hoặc bằng năng lượng kích hoạt A ( là năng lượng cần thiết để giải phóng electrôn liên kết thành các electrôn dẫn):  ε ≥ A

hien tuong quang dien trong la gi

– Bước sóng λ của ánh sáng kích thích phải nhỏ hơn hoặc bằng một bước sóng giới hạn λo đối với mỗi chất bán dẫn, bước sóng giới hạn λo này được gọi là giới hạn quang dẫn.

==> Nói ngắn gọn: ” Hiện tượng quang điện trong xảy ra”  λ ≤ λo

Giới hạn quang dẫn của đa số các chất bán dẫn đều ở trong miền hồng ngoại, do đó, chỉ cần dùng ánh sáng kích thích là ánh sáng thấy được là đủ để xảy ra hiện tượng quang dẫn

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply