Phép trừ số thập phân Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6 ? Quy tắc tính và Bài tập luyện tập

Phép trừ số thập phân được tính như thế nào ? Làm sao để thực hiện những phép tính trừ giữa các số thập phân ? Xem ngay nội dung dưới bài viết này để hiểu rõ hơn nhé !

Tham khảo bài viết khác:

     Quy tắc trừ các số thập phân

– Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

+) Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột nhau.

+) Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên.

+) Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

==> Lưu ý: Nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ, thì ta có thể viết thêm một số thích hợp chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số bị trừ, rồi trừ như trừ các số tự nhiên.

– Ví dụ minh họa:

Thực hiện phép tính sau: 45,8 – 19,26 = ?

– Hướng dẫn giải:

Ta đặt tính rồi làm như sau:

phep tru so thap phan vi du

Coi 45,8 là 45,80 rồi trừ như trừ các số tự nhiên.

Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ.

phep tru so thap phan

      Bài tập trừ các số thập phân

Bài tập 1: Thực hiện các phép tính sau:

a) 4,98 – 2,41

b) 37,25 – 13,68

– Hướng dẫn giải:

bai tap phep tru so thap phan

Bài tập 2: Tìm x

a) X + 5,28 = 9,19

b) X +37,66 = 80,94

– Hướng dẫn giải:

a)

X + 5,28 = 9,19

X= 9,19 – 5,28

X= 3,91

b)

X +37,66 = 80,94

X = 80,94 – 37,66

X = 43,28

Bài tập 3: Đường gấp khúc ABC dài 5,28m trong đó đoạn thẳng AB dài 1,56m. Hỏi đoạn thẳng BC dài bao nhiêu mét ?

– Hướng dẫn giải:

Đoạn thảng BC dài số mét là:

4,29 – 1,84 = 3,72 (m)

Đáp số: 3,72 m

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết ” Phép trừ số thập phân ” của chúng tôi. Hy vọng với những thông tin chúng tôi chia sẻ đến bạn sẽ mang đến những nội dung hữu ích nhất cho bạn !

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply