Viết phương trình đường thẳng song song với đường thẳng cho trước- Toán lớp 9

Phương trình đường thẳng song song với đường thẳng cho trước được giải như thế nào ? Cùng theo dõi từng bước chúng tôi chia sẻ đến bạn để giải được những bài toán nhé !

Tham khảo bài viết khác:

        Phương trình đường thẳng song song với đường thẳng

     1. Công thức chung để giải bài toán

– Đồ thị của hàm số y = ax + b song song với đường thẳng y = a’x + b’ và đi qua A(m; n)

+) Đồ thị hàm số y = ax + b song song với đường thẳng y = a’x + b’ nên a = a’

+) Thay a = a’ vào hàm số

+) Vì đồ thị của nó đi qua A(m; n) nên thay x = m và y = n vào hàm số ta sẽ tìm được b

viet phuong trinh duong thang song song

      2. Bài tập minh họa có lời giải

Bài tập 1: Viết phương trình đường thẳng (d) của hàm số y = ax + b biết:

Đường thẳng (d) song song với đường thẳng y = x + 1 và đi qua điểm A(2; 4)

– Hướng dẫn giải:

Đường thẳng (d) song song với đường thẳng y = x + 1 nên phương trình của đường thẳng (d) có dạng y = x + b

Đường thẳng (d) đi qua điểm A(2;4) nên khi thay tọa độ điểm A vào phương trình đường thẳng ta được:

4 = 2 + b hay b = 2

Vậy phương trình đường thẳng (d) cần tìm là: y = x + 2

Cám ơn bạn đã theo dõi nội dung bài viết của chúng tôi, hẹn gặp lại bạn ở những bài viết tiếp theo của chúng tôi

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply