So Sánh phân số cùng mẫu số, khác mẫu số bằng cách nhanh nhất – Toán lớp 4

So Sánh phân số thực hiện theo những quy tắc so sánh như thế nào ? Những cách so sánh với từng trường hợp khác nhau sẽ ra sao ? Xem ngay bài viết dưới đây để được giải đáp !

Tham khảo bài viết khác:

  1. So sánh hai phân số cùng mẫu số

– Quy tắc so sánh:

==> Trong hai phân số có cùng mẫu số:

+) Phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn.

+) Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

+) Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

– Ví dụ minh họa:

so sanh hai phan so vi du 1

  2. So sánh hai phân số cùng tử số

– Quy tắc so sánh:

==>  Trong hai phân số có cùng tử số:

+) Phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn.

+) Phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn.

+) Nếu mẫu số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

– Ví dụ minh họa:

so sanh hai phan so vi du 2

so sanh phan so

  3. So sánh các phân số khác mẫu

 3.1 Quy đồng mẫu số

– Quy tắc so sánh: Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi so sánh các tử số của hai phân số mới.
– Phương pháp giải:
+) Bước 1: Quy đồng mẫu số hai phân số.
+) Bước 2: So sánh hai phân số có cùng mẫu số đó.
+) Bước 3: Rút ra kết luận.
– Ví dụ minh họa:
so sanh hai phan so vi du 3
– Hướng dẫn giải:
so sanh hai phan so vi du 4

  3.2 Quy đồng tử số

– Điều kiện áp dụng: Khi hai phân số có mẫu số khác nhau nhưng mẫu số rất lớn và tử số nhỏ thì ta nên áp dụng cách quy đồng tử số để việc tính toán trở nên dễ dàng hơn

– Quy tắc so sánh: Muốn so sánh hai phân số khác tử số, ta có thể quy đồng tử số hai phân số đó rồi so sánh các mẫu số của hai phân số mới.

– Phương pháp giải:

+) Bước 1: Quy đồng tử số hai phân số.

+) Bước 2: So sánh hai phân số có cùng tử số đó.

+) Bước 3: Rút ra kết luận.

– Ví dụ minh họa: 

so sanh hai phan so vi du 5

– Hướng dẫn giải:

so sanh hai phan so vi du 6

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết ” So sánh phân số ” của chúng tôi. Hẹn gặp lại bạn ở những nội dung tiếp theo trên trang web của chúng tôi !

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply