So Sánh Phân Số Với 1 ? Cách So Sánh Và Bài Tập Toán Lớp 4

So sánh phân số với 1 được thực hiện theo quy tắc nào ? Hãy xem ngay cách so sánh các phân số với 1 trong bài viết này cùng chúng tôi nhé !

Tham khảo bài viết khác:

    Cách So sánh phân số với 1

– Quy tắc phân số khi so sánh với 1:

+) Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1.

+) Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1.

+) Nếu tử số bằng mẫu số thì phân số bằng 1.

so sanh phan so voi 1

– Ví dụ minh họa: So sánh các phân số sau với 1

so sanh phan so voi 1 vi du

– Hướng dẫn giải:

so sanh phan so voi 1 vi du 2

– Giải thích chi tiết:

+) Phân số1/4 có: tử số = 1 nhỏ hơn mẫu số = 4 ==> Phân số đó nhỏ hơn 1

+) Phân số 3/7 có tử số = 3 nhỏ hơn mẫu số = 7 ==> Phân số đó nhỏ hơn 1

+) Phân số 9/5 có tử số = 9 lớn hơn mẫu số = 5 ==> Phân số đó lớn hơn 1

+) Phân số 7/3 có tử số = 7 lớn hơn mẫu số = 3 ==> Phân số đó lớn hơn 1

+) Phân số 14/15 có tử số = 14 nhỏ hơn mẫu số = 15 ==> Phân số đó nhỏ hơn 1

+) Phân số 16/16 có tử số = 16 bằng mẫu số = 16 ==> Phân số đó bằng 1

+) Phân số 14/11 có tử số = 14 lớn hơn mẫu số = 11 ==> Phân số đó lớn hơn 1

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết ” So sánh phân số với 1 ” của chúng tôi, hẹn gặp lại bạn ở nội dung bài viết tiếp theo trên trang web của chúng tôi !

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply