Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó ? – Các dạng toán lớp 4 có Đáp án

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó ? Cách làm dạng bài này như thế nào ? Làm sao để xác định số lớn và số bé của bài ? Công thức nào để tìm hai số đó ? Hãy theo dõi ngay bài viết này !

Tham khảo bài viết khác:

  Tìm hai số khi biết tổng và hiệu và hiệu của hai số đó bằng cách nào ?

– Công thức tính: 

Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2

– Phương pháp làm bài:

+) Bước 1: Xác định tổng và hiệu của bài

+) Bước 2: Xác nhận đại lượng nào là số bé – Đại lượng nào là số lớn.

+) Bước 3: Áp dụng công thức

tim hai so khi biet tong và hieu

   Dạng toán tổng hiệu lớp 4 có đáp án

Dạng 1: Tìm hai số khi biết cả tổng lẫn hiệu

Bài tập 1: Tuổi của bố và tuổi của con cộng lại được 62 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi ?

– Hướng dẫn giải: 

Bố có số tuổi là:

( 62 + 38 ) : 2 = 50 (tuổi)

Con có số tuổi là:

50 – 38 = 12 (tuổi)

  Dạng 2: Tìm hai số biết tổng nhưng giấu hiệu

Phương pháp làm: Giải bài toán phụ tìm ra Hiệu sau đó áp dụng công thức như ở dạng 1.

Bài tập 1: Sơn và Cường có tất cả 120 viên bi. Biết rằng nếu Sơn cho Cường 10 viên bi thì số viên bi của hai bạn sẽ bằng nhau. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi ?

– Hướng dẫn giải: 

Sơn cho Cường 10 viên bi thì số viên bi của hai bạn bằng nhau như vậy Sơn hơn Cường số viên bi là: 10 + 10 = 20 ( viên )

Sơn có viên bi là:

( 120 + 20 ) : 2 = 70 ( viên )

Cường có số viên bi là:

( 120 – 20 ) : 2 = 50 ( viên )

Dạng 3: Tìm hai số biết hiệu nhưng giấu tổng

– Phương pháp giải: Giải bài toán phụ tìm ra Tổng sau đó áp dụng công thức như ở dạng 1.

Bài tập 1: Trung bình cộng của hai số là 156. Tìm hai số đó biết hiệu hai số đó là 48

– Hướng dẫn giải: 

Tổng của hai số là:

156 x 2 = 312

Số lớn là:

(  312 + 48 ) : 2 = 180

Số bé là:

( 312 – 48 ) : 2 = 132

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết ” Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó ” của chúng tôi, hy vọng với bài viết này sẽ đem đến cho bạn những nội dung hữu ích nhất !

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply