Dấu hiệu chia hết cho 5 là gì ? Lý thuyết và bài tập luyện tập Toán lớp 4

Dấu hiệu chia hết cho 5 gồm những dấu hiệu nào ? Hãy theo dõi những nội dung chúng tôi chia sẻ đến bạn trong bài viết dưới đây để tìm câu trả lời nhé !

Tham khảo bài viết khác:

   Dấu hiệu chia hết cho 5 là gì ?

Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

==> Mở rộng: Các số có chữ số tận cùng bằng 0 thì chia hết cho 2 và 5.

– Ví dụ minh họa:

+) 285, 3680 là những số chia hết cho 5 vì số đó có chữ số tận cùng lần lượt là 5, 0

+) 20, 65 là những số chia hết cho 5 vì những số đó có tận cùng là 0, 5

+) 81, 48, 96 là những số không chia hết cho 5 vì các số đó tận cùng khác 0, 5

dau hieu chia het cho 5

    Bài tập luyện tập

Bài tập 1: Trong các số sau đây, số nào không chia hết cho 5 ?

80; 606; 1890; 4012; 7085

– Hướng dẫn giải: 

Số 80 có chữ số tận cùng là 0 nên số 80 chia hết cho 5.

Số 606 có chữ số tận cùng là 6 nên số 306 không chia hết cho 5.

Số 1890 có chữ số tận cùng là 0 nên số 1990 chia hết cho 5.

Số 4012 có chữ số tận cùng là 2 nên số 2012 không chia hết cho 5.

Số 7085 có chữ số tận cùng là 5 nên số 4005 chia hết cho 5.

==> Vậy trong các số đã cho, các số không chia hết cho 5 là: 606; 4012.

Bài tập 2: Với ba chữ số 0 ; 5 ; 7 ta viết được các số có ba chữ số, mỗi số có ba chữ số đó và đều chia hết cho 5 là những số nào ?

– Hướng dẫn giải:

Áp dụng nguyên tắc: Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

Ta có những số chia hết cho 5 từ ba số trên là: 570 ; 705 ; 750

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi, hy vọng với bài viết này bạn sẽ hiểu hơn về dấu hiệu chia hết cho 5 nhé !

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply