Dấu hiệu chia hết cho 2 là gì ? Tổng hợp Lý thuyết và bài tập Toán lớp 4

Dấu hiệu chia hết cho 2 là gì ? Những con số theo những quy tắc nào được cho là chia hết cho 2. Hãy theo dõi bài viết dưới đây và cùng chúng tôi tìm câu trả lời nhé !

Tham khảo bài viết khác:

   Dấu hiệu chia hết cho 2 là gì ?

– Các số tận cùng bằng 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2. Hay nói cách khác Các số chẵn thì chia hết cho 2

– Các số không tận cùng bằng 0, 2, 4, 6, 8 thì không chia hết cho 2. Hay nói cách khác: Các số tận cùng là số lẻ như 1, 3, 5, 7, 9 thì không chia hết cho 2

– Ví dụ minh họa: 

+) Các số: 22, 34, 46, 58 là những số chia hết cho 2 vì có chữ số tận cùng là 2, 4, 6, 8

+) 11, 33, 55, 77 là những số không chia hết cho 2 vì có chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7

dau hieu chia het cho 2

   Các dạng bài tập thường gặp

  Dạng 1: Kiểm tra một số đã cho có chia hết cho 2 hay không.

– Phương pháp giải:

+) Bước 1: Tìm chữ số tận cùng của các số đã cho.

+) Bước 2: Kết luận

– Ví dụ minh họa:  Trong các số sau đây, có bao nhiêu số chia hết cho 2 ?

55; 68; 190; 5655; 3092

– Hướng dẫn giải

Số 55 và số 5655 có chữ số tận cùng là 5 nên số 55 và số 5655 không chia hết cho 2.

Số 68 có chữ số tận cùng là 8 nên số 68 chia hết cho 2.

Số 190 có chữ số tận cùng là 0 nên số 190 chia hết cho 2.

Số 3092 có chữ số tận cùng là 2 nên số 3092 chia hết cho 2.

  Dạng 2: Xét tính chẵn, lẻ của một số

– Phương pháp giải:

Xét xem số đã cho có chia hết cho 2 hay không. Nếu số đã cho chia hết cho 2 thì số đã cho là số chẵn, nếu không chia hết cho 2 thì đó là số lẻ.

– Ví dụ minh họa: Bạn Hoa nói rằng số 9508 là số chẵn. Theo em bạn Hoa nói đúng hay sai ?

– Hướng dẫn giải:

Số 9508 có chữ số tận cùng là 8 nên số 9508 chia hết cho 2. Vì vậy số 9508 chia hết cho 2 nên số 9508 là số chẵn. Vậy bạn Loan nói đúng.

  Dạng 3: Tìm các số thỏa mãn yêu cầu cho trước.

– Phương pháp giải:

+) Các số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 thì chia hết cho 2.

+) Các số có chữ số tận cùng là 1; 3; 5; 7; 9 thì không chia hết cho 2.

+) Số chia hết cho 2 là số chẵn.

+) Số không chia hết cho 2 là số lẻ.

– Ví dụ minh họa: Tìm x, biết: x chia hết cho 2 và 120 < x < 130.

– Hướng dẫn giải:

Vì x chia hết cho 2 nên x sẽ có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8. Mà 120 < x < 130 nên x có thể là các số: 122; 124; 126; 128.

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi, hy vọng với bài viết này mọi thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply