Dấu hiệu chia hết cho 3 là gì ? Số chia hết cho 3 là số nào ? Toán lớp 4

Dấu hiệu chia hết cho 3 ? Có những dấu hiệu nào cho biết số đó có chia hết cho 3 hay không ? Hãy theo dõi những nội dung chúng tôi chia sẻ đến bạn trong bài viết này nhé !

Tham khảo bài viết khác:

     Dấu hiệu chia hết cho 3 là gì ?

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3. Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì không chia hết cho 3.

– Ví dụ minh họa: Số 2037 có chia hết cho 3 hay không ?

– Hướng dẫn giải:

Ta thấy tổng của chữ số 2037 = 2 + 0 + 3 + 7 = 12. Mà 12 chia hết cho 3

Vì vậy số 2037 chia hết cho 3

dau hieu chia het cho 3

     Các dạng bài toán thường gặp

  Dạng 1: Kiểm tra một số đã cho có chia hết cho 3 hay không

– Phương pháp giải:

+) Bước 1: Tính tổng các chữ số của số đã cho.

+) Bước 2: Kết luận:

  • Số chia hết cho 3 là số có tổng các chữ số chia hết cho 3
  • Số không chia hết cho 3 là số có tổng các chữ số không chia hết cho 3

– Ví dụ minh họa: Trong các số sau đây, số nào không chia hết cho 3 ?

453; 128; 1279

– Hướng dẫn giải:

Số 453 có tổng các chữ số là 4 + 5 + 3 = 12. Vì 12 chia hết cho 3 nên 453 chia hết cho 3.

Số 128 có tổng các chữ số là: 1 + 2 + 8 = 11. Vì 11 không chia hết cho 3 nên 128 không chia hết cho 3.

Số 1179 có tổng các chữ số là: 1 + 1 + 7 + 9 = 18. Vì 18 chia hết cho 3 nên 1179 chia hết cho 3.

  Dạng 2: Tìm các số thỏa mãn yêu cầu cho trước

– Phương pháp giải:

+) Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

+) Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì không chia hết cho 3.

– Ví dụ minh họa: Với bốn chữ số 0; 1; 2; 6 hãy viết các số có ba chữ số chia hết cho 3 ( mỗi số chỉ viết 1 lần ).

– Hướng dẫn giải:

Các số chia hết cho 3 có ba chữ số được lập từ các số đã cho phải có tổng các chữ số chia hết cho 3.

Ta thấy: 0 + 1 + 2 = 3; 3 chia hết cho 3.

1 + 2 + 6 = 9; 9 chia hết cho 3.

Nên từ ba số 0; 1; 2, ta viết được các số chia hết cho 3 là: 201; 120; 102; 210.

Từ ba số 1; 2 ; 6 ta viết được các số chia hết cho 3 là: 126; 162; 621; 612; 216; 261.

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết ” Dấu hiệu chia hết cho 3 ” của chúng tôi. Hẹn gặp lại bạn ở những bài viết tiếp theo trên trang web của chúng tôi nhé !

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply