ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax^2 (a ≠ 0) ? Lý thuyết, Cách vẽ, Bài tập của hàm số ? Lớp 9

ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax2 (a ≠ 0) được vẽ như thế nào ? Những tính chất trong đồ thì hàm số này là gì ? Cùng nhau khám phá những nội dung dưới bài viết này nhé !

Tham khảo bài viết khác:

        Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)

     1. Hướng dẫn cách vẽ

+) Bước 1: Tìm tập xác định của hàm số.

+) Bước 2: Lập bảng giá trị (thường từ 5 đến 7 giá trị) tương ứng giữa x và y.

+) Bước 3: Vẽ đồ thị và kết luận.

Chú ý: vì đồ thị hàm số y =ax^2 (a ≠ 0) luôn đi qua gốc tọa độ O và nhận trục Oy làm trục đối xứng nên khi vẽ đồ thị của hàm số này.

==> Ta chỉ cần tìm một số điểm bên phải trục Oy rồi lấy các điểm đối xứng với chúng qua Oy.

cach ve do thi ham so y = ax^2

        2. Tính chất của đồ thị hàm số

Đồ thị hàm số y = ax^2 (a ≠ 0) là một đường cong đi qua gốc tọa độ và nhận trục Oy là trục đối xứng. Đường cong đó được gọi là một Parabol với đỉnh O.

+) Nếu a > 0 thì đồ thị nằm phía trên trục hoành, O(0;0) là điểm thấp nhất của đồ thị.

+) Nếu a < 0 thì đồ thị nằm phía dưới trục hoành, O(0;0) là điểm cao nhất của đồ thị.

Tham khảo thêm  Tuổi Mão nên mua xe màu gì ? Màu xe thu hút tài lộc, may mắn

         Bài tập minh họa có lời giải chi tiết

Bài tập 1: Cho hàm số y = f(x) = x^2.

a) Vẽ đồ thị của hàm số đó.

b) Tính các giá trị f(-8); f(-1,3); f(-0,75); f(1,5).

Hướng dẫn giải:

a) Ta có bảng giá trị:

ve do thi ham so y = ax^2

Vẽ đồ thị hàm số :

Trên hệ trục tọa độ xác định các điểm (-2;4) ; (-1;1); (0;0); (1;1) ; (2;4). Vẽ đường cong đi qua các điểm trên ta được đồ thị hàm số y = x^2.

ve do thi ham so y = ax^2 bai tap

b) Tính các giá trị

b) f(-8) = (-8)2 = 64

f(-1,3) = (-1,3)2 = 1,69

f(-0,75) = (-0,75)2 = 0,5625

f(1,5) = (1,5)2 = 2,25.

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi, hy vọng bài viết sẽ đem đến cho bạn những nội dung hữu ích nhất nhé !

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply