Phương trình bậc hai một ẩn có nghiệm khi nào ? Công thức và bài tập minh họa ?

Phương trình bậc hai có nghiệm khi nào ? Cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời cho công thức tổng quát của câu hỏi này nhé ! Cùng theo dõi bài viết của chúng tôi nhé !

Tham khảo bài viết khác:

         Phương trình bậc hai có nghiệm khi nào

– Phương trình bậc hai có nghiệm khi biệt thức Δ ≥0 ( Khi đó phương trình có nghiệm kép hoặc hai nghiệm phân biệt )

– Khi được hỏi phương trình y = ax^2 + bx + c có nghiệm khi nào ? Thì câu trả lời là

==> Phương trình y = ax^2 + bx + c có nghiệm khi a ≠ 0 và Δ ≥0 hoặc a = 0 và b ≠ 0

       Công thức nghiệm của phương trình bậc hai ?

– Xét phương trình bậc hai y = ax^2 + bx + c ( a ≠ 0 )

==> Công thức nghiệm: Ta gọi Δ = b^2 – 4ac. Khi đó:

phuong trinh bac hai co nghiem

phuong trinh bac hai co nghiem khi nao

     Bài tập minh họa có lời giải

Bài tập 1: Giải các phương trình sau:

phuong trinh bac hai co nghiem bai tap

– Hướng dẫn giải:

phuong trinh bac hai co nghiem bai tap 1

phuong trinh bac hai co nghiem bai tap 2

Cách giải 2: Nhẩm nghiệm

Phương trình đã cho là X^2 – 5x + 4 có các hệ số a = 1; b = -5; c = 4. Và ta thấy a + b + c = 1 – 5 + 4 = 0.

==> Ta ứng dụng theo định lý Vi-et ta có: x1 = 1; x2 = c/a = 4/1 = 4

Vậy phương trình có 2 nghiệm x1 = 1; x2 = 4

Cám ơn bạn đã theo dõi nội dung của donghanhchocuocsongtotdep.vn, hy vọng bài viết sẽ đem đến cho bạn những nội dung hữu ích nhất giúp bạn xử lý những bài toán của mình

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply