HÀM SỐ y = ax^2 (a ≠ 0) ? Có tính chất gì ? Đồng biến, nghịch biến khi nào ? Lớp 9

HÀM SỐ y = ax^2 (a ≠ 0) có những nội dung nào bạn cần lưu ý trong chuyên đề này. Cùng donghanhchocuocsongtotdep.vn theo dõi những nội dung chúng tôi chia sẻ trong bài viết này nhé !

Tham khảo bài viết khác:

           HÀM SỐ y = ax^2 (a ≠ 0).

     1. Tập xác định của hàm số

Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) xác định với mọi giá trị của x ∈ R.

     2. Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số

+) Nếu a > 0 thì hàm số nghịch biến khi x < 0 và đồng biến khi x > 0.

+) Nếu a < 0 thì hàm số đồng biến khi x < 0 và nghịch biến khi x > 0.

ham so y=ax^2 dong bien nghich bien

       3. Nhận xét

+) Nếu a > 0 thì y > 0 với mọi x ≠ 0; y = 0 khi x = 0. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 0.

+) Nếu a < 0 thì y < với mọi x ≠ 0; y = 0 khi x = 0. Giá trị lớn nhất của hàm số là y = 0.

       Bài tập minh họa

Bài tập 1: Đối với hàm số y = 2x^2, khi x ≠ 0 giá trị của y dương hay âm ? Khi x = 0 thì sao ?

– Hướng dẫn giải:

Đối với hàm số y = 2x^2, khi x ≠ 0 giá trị của y luôn dương

Khi x = 0 thì giá trị của y =0

Bài tập 2: Cho hai hàm số y = 1/2 x^2  Tính các giá trị tương ứng của y rồi điền vào các ô trống tương ứng ở hai bảng sau; kiểm nghiệm lại nhận xét nói trên

do thi ham so y = ax^2 bai tap

– Hướng dẫn giải:

do thi ham so y = ax^2 bai tap 1

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi, hẹn gặp lại bạn ở những bài viết tiếp theo !

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply