Phép cộng số tự nhiên ? Các tính chất của phép cộng Toán lớp 4, lớp 6

Phép cộng số tự nhiên có những tính chất gì ? Cách thực hiện phép cộng với các số tự nhiên như thế nào ? Hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay bài viết dưới đây để tìm câu trả lời nhé !

Tham khảo bài viết khác:

      Tính chất của phép cộng

  1. Tính chất giao hoán

a + b = b + a

+) Ví dụ: 2 + 7 = 7 + 2

  2. Tính chất kết hợp của phép cộng

( a + b ) + c = a + ( b + c )

+) Ví dụ: ( 2 + 7 ) + 9 = 2 + ( 7 + 9 )

  3. Cộng với 0

0 + a = a + 0 = a

Ví dụ: 0 + 8 = 8 + 0

– Nhận xét:

+) Trong một tổng có số lượng các số hạng lẻ là lẻ thì tổng đó là một số lẻ.

+) Trong một tổng có số lượng các số hạng lẻ là chẵn thì tổng đó là một số chẵn.

+) Tổng của các số chẵn là một số chẵn.

+) Tổng của một số lẻ và một số chẵn là một số lẻ.

+) Tổng của hai số tự nhiên liên tiếp là một số lẻ.

phep cong so tu nhien

    Phép cộng với số tự nhiên

Bài tập minh họa 1: Thực hiện phép tính sau

a) 35 + 42 + 58

b) 44 + 18 + 26

 – Hướng dẫn giải:

a) 36 + 42 + 58

= 36 + ( 42+58 ) ( tính chất kết hợp )

= 36 + 100 = 136.

b) 42 + 18 + 28

= 42 + 28 + 18 ( tính chất giao hoán )

= ( 42 + 28 ) +18 ( tính chất kết hợp )

= 70 + 18 = 88.

Bài tập minh họa 2: Thực hiện phép tính sau: 117 + 68 + 23

– Hướng dẫn giải: 

116 + 68 + 24 = 116 + 24 + 68 ( tính chất giao hoán )

= (116 + 24) + 68 ( tính chất kết hợp )

= 140 + 68

= 208

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết ” Phép cộng số tự nhiên ” của chúng tôi, hy vọng với bài viết này bạn sẽ giải đáp được những thắc mắc của bản thân mình nhé !

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply